Pas på virksomhedskulturen, trivslen og fællesskabet

Mogens Nørgaard Mogensen Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark 25/03/21

COVID-19-pandemien har ændret vores arbejdsliv markant, og de virtuelle møder er blevet ‘new normal’ mange steder i det private erhvervsliv og i offentlige organisationer. I takt med at flere og flere af vores ældre borgere bliver vaccineret, stiger håbet dog om, at vi atter kan mødes på arbejdspladsen i større antal, end det har været muligt det seneste år. Det er der et stort behov for, hvis vi ønsker at værne om virksomhedskulturen, som er så afgørende for vores trivsel og tilhørsforhold.

Center for Ledelse (CFL) har for nyligt offentliggjort en undersøgelse, der viser, at medarbejdernes selvoplevede trivsel på danske arbejdspladser er faldet i COVID-19-perioden. Der er således mange, der er ramt af den såkaldte corona-træthed, og som længes mod et arbejdsliv, hvor den fælles arbejdskultur og fællesskabet har bedre vilkår, end det, den virtuelle verden kan tilbyde. For selvom de virtuelle møder har vist sig effektive og har taget livtag med overflødige erhvervsrejser, er det alt andet lige vanskeligt at udvikle eller bygge stærke relationer op med fx en ny kollega eller kunde uden det fysiske nærvær. 

Ifølge PwC’s Pulsmåling ‘Nedlukning og tiden efter’ forventes hjemmearbejde at blive varig for mange danskere. 61 % af erhvervslederne forventer, at deres virksomhed vil byde på bedre muligheder for hjemmearbejde, og knap halvdelen af erhvervslederne forventer samtidig at afholde de fleste møder online, også efter restriktionernes ophør. Pandemien har da også vist, at man kan nå rigtig langt med hjemmearbejde, og har i det hele taget givet et rygstød til det fleksible arbejdsliv og den digitale transformation. 

Virksomhedsledere skal dog passe på med at underkende vigtigheden af den virksomheds- og arbejdskultur, som opstår i det fysiske møde mellem mennesker. En fremtid, hvor danskerne overvejende møder ind digitalt på arbejdspladsen, stiller store krav til ledelsen, da det i det lange løb kan være svært at sikre et stærkt fællesskab, trivsel og arbejdsglæde på distancen. Det gør det samtidig vanskeligt for virksomhederne at skabe en unik kultur, hvor man tydeligt adskiller sig fra konkurrenterne. 

Som virksomhedsleder skal man med andre ord være forsigtig med at køre videre i et COVID-19-spor med overvejende onlinemøder og hjemmearbejde, når restriktionerne ophører. 

I PwC er vi stærke tilhængere af de digitale muligheder og fleksibilitet, men samtidig ønsker vi at undgå, at det virtuelle møde vedbliver med at være den almindelige måde at ses med sine kolleger, kunder og relationer på, og vi ser frem til, at vi atter kan mødes fysisk og løfte fællesskabet, kulturen og ikke mindst den enkeltes trivsel.

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC