PwC investerer i en omfattende modernisering af hovedkontor

08/06/21

I takt med genåbningen vender danskerne tilbage til deres arbejdspladser. De virtuelle møder kan ikke stå alene, og derfor investerer PwC nu i en omfattende modernisering af hovedkontoret på Strandvejen 44 i Hellerup. Det sker med et ønske om at skabe de bedste rammer for fremtidens arbejdsplads, der kan være med til at understøtte relationer til kolleger og kunder, kulturen og ikke mindst den enkelte medarbejders trivsel.

COVID-19-pandemien har ændret vores arbejdsliv markant, og de virtuelle møder er blevet ‘new normal’ mange steder i det private erhvervsliv og i offentlige organisationer. Center for Ledelse (CFL) har for nyligt offentliggjort en undersøgelse, der viser, at medarbejdernes selvoplevede trivsel på danske arbejdspladser er faldet i COVID-19-perioden. Mange længes mod et arbejdsliv, hvor den fælles arbejdskultur og fællesskabet har bedre vilkår, end det, den virtuelle verden kan tilbyde.

“Der er et stor behov for, at vi kan mødes fysisk, hvis vi ønsker at værne om virksomhedskulturen, som er så afgørende for vores trivsel. For selvom de virtuelle møder har vist sig effektive, er det alt andet lige vanskeligt at udvikle eller bygge stærke relationer op med fx en ny kollega eller kunde uden det fysiske nærvær. Vi moderniserer derfor med henblik på at skabe fremtidens arbejdsplads, der kan sikre de bedste rammer for en stærk virksomhedskultur og trivsel for vores medarbejdere,” siger Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør og Senior Partner i PwC. 

Hos PwC er der derfor heller ingen planer om at indføre tvungne eller faste hjemmearbejdsdage, men der vil fortsat være et stærkt fokus på fleksibilitet med mulighed for bl.a. hjemmearbejde: 

“I PwC er vi stærke tilhængere af de digitale muligheder og fleksibilitet med mulighed for hjemmearbejdsdage, men samtidig ønsker vi at undgå, at det virtuelle møde vedbliver med at være den almindelige måde at ses med sine kolleger, kunder og relationer på. Vi investerer i nye og moderne rammer, og vi ser frem til, at vi atter kan mødes fysisk og løfte fællesskabet og kulturen,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Nytænkning af arbejdsmiljøer

Moderniseringen indebærer en gennemgribende nytænkning af PwC’s arbejdsmiljøer og byder bl.a. på et nyt, åbent bespisningsområde, hvor der bliver skabt et aktivitetsbaseret miljø, der sætter medarbejdernes behov i centrum, med mulighed for at arbejde på tværs af teams efter konceptet ‘eat, meet & learn’. Dertil kommer et nyt executive floor på 7. sal , hvor der kan afholdes middage med såvel kunder som medarbejdere.

“Vi ønsker at skabe fremtidens arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder er i centrum, og som indbyder til relationsskabelse og samarbejde med såvel kolleger som kunder. Derfor designer vi vores fysiske rammer efter principperne innovation, fleksibilitet og samarbejde. Der bliver bl.a. taget højde for medarbejdernes skiftende behov i løbet af en arbejdsdag - fx skiftet fra fokuseret enearbejde til gruppe-brainstorms til kundemøder mv”, fortæller Mogens Nørgaard Mogensen. 

Wellbeing på arbejdspladsen

Udover selve ombygningen og indretningen, nytænkes der også på andre vigtige aspekter. For etableringen af et levende videnhus handler ikke kun om arkitektur og indretning, men også om en høj kvalitet i PwC’s service-, convenience- og wellbeing-løsninger. Af samme grund er PwC’s Facility Management - hvor ISS er ny landsdækkende serviceleverandør - en vigtig del af modernisteringsarbejdet.

“Vores facility management gør brug af digitalisering og prioriterer ansvarlighed højt i vores løsninger. Ultimativt er målet med moderniseringen, at vores medarbejdere på tværs af landet vil opleve et PwC, der også i sine fysiske rammer understøtter deres udvikling og karriere - og leverer større arbejdsglæde i hverdagen,” slutter Mogens Nørgaard Mogensen. 

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC