PwC leverer endnu engang rekordresultat

03/10/21

PwC har realiseret det flotteste resultat i revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomhedens historie med en omsætning på 3,3 mia. kr. På trods af en negativ effekt af COVID-19 især i første halvår.

PwC’s netop offentliggjorte årsrapport viser, at revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomheden med en omsætning på 3,3 mia. kr. har opnået et rekordresultat, hvor PwC’s tre kerneydelser, revision, skat og rådgivning, alle har bidraget til den positive udvikling. 

“En helt ekstraordinær indsats fra vores medarbejdere og partnere har resulteret i det flotteste resultat i vores historie. Det har langt overgået vores forventninger i et år med lav visibilitet, og hvor pandemien er blevet et fast vilkår. Ser man isoleret på den omsætning, som er genereret af PwC’s medarbejdere og partnere ansat i Danmark, har vi realiseret en vækst på 10 %,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC, der er meget tilfreds med resultatet. Set over de seneste 4 år har PwC’s vækst gennemsnitligt udgjort ca. 10 %.

PwC’s ambition har ikke alene været at bevare et så intakt PwC som muligt, men også gerne udbygge forretningen i et år, der har tydeliggjort vigtigheden af at passe på den helt særlige PwC-kultur og stærke fællesskab i en tid præget af mange virtuelle møder og hjemmearbejde:

“Jeg er derfor glad for, at vi har formået at levere på ambitionen, så vi i dag er 100 flere PwC’ere end sidste år, som med deres kompetencer inden for revision, skat og rådgivning har været med til at løfte PwC’s purpose om at styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Bredt funderet vækst

Der er tale om en bredt funderet og solid vækst, der omfatter alle PwC’s kerneydelser inden for revision, skat og rådgivning, ligesom alle markedssegmenter har bidraget til den flotte omsætningsudvikling, dvs. såvel de største virksomheder, de mellemstore virksomheder og de mindre virksomheder som den offentlige sektor. I alt har mere end 32.000 virksomheder i Danmark valgt at samarbejde med PwC:

“Vi har generelt oplevet en stærkt stigende efterspørgsel inden for vores revision og skattemæssige ydelser, transaktionsmarkedet samt services relateret til compliance bl.a. indenfor den finansielle sektor, komplekse skatteforhold, cyberrisici og digitalisering og bæredygtighedsagendaen,”  fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

Tillid er højt på agendaen

Det forgangne år har bekræftet PwC i, at virksomhedens purpose om at skabe tillid i samfundet og løse væsentlige problemstillinger aldrig har været mere relevant. Strømmen af misinformation er en stadig voksende udfordring, og det bliver derfor stadigt mere afgørende, at man har adgang til information, man kan stole på: 

“PwC har sat kampen om tillid øverst på dagsordenen. Man skal kunne stole på, at den revision og rådgivning PwC står bag, er faktabaseret, og at de erklæringer og rapporter, vi afgiver til vores kunder og omverdenen er pålidelige. Det er hele kernen i vores virksomhed, og det bliver ikke mindre relevant fremover,” siger Mogens Nørgaard Mogensen og tilføjer at PwC netop har lanceret ny strategi Tillid25. 

Vigtige PwC-tal

 • Omsætning i DKK: 3,3 mia.
 • Medarbejdere og partnere: 2.497 (ca. 100 flere end sidste år)
 • Mere end 32.000 virksomheder i Danmark har valgt at samarbejde med PwC
  • Kundeandel blandt C25-selskaberne: 100 % inden for revision, skat og/eller rådgivning.
 • Øvrige kundeandele:

  • De 100 største virksomheder: 90 %

  • De mellemstore virksomheder: 23,4 % 

  • De mindre virksomheder: 9,1 % 

 • Public: Omsætningsvækst inden for offentlige virksomheder: 6 %

 • Væksten ligger samlet på 7 %, og på 10 % baseret på produktionen fra egne medarbejdere og partnere i Danmark. 

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC