Danmark i verdenstoppen: 6 ud af 10 CEO’er har CO2-mål i strategien

05/04/22

6 ud af 10 danske topledere har fastsat mål for udledning af drivhusgas i virksomhedens langsigtede strategi. Det er langt flere end globalt, men kun hver tredje har forpligtet sig til en net zero-målsætning. Det skyldes bl.a. mangel på ressourcer og branchestandarder. Sådan lyder konklusionen i PwC’s CEO Survey 2022.

PwC’s CEO Survey 2022 viser, at de danske virksomheder er langt bedre til at integrere klimaindsatsen i virksomhedens strategiske arbejde end de globale virksomheder. Hele 63 % af de danske topledere fortæller således, at mål for udledning af drivhusgasser indgår i virksomhedens langsigtede strategi, mens det kun er 37 % på globalt niveau. Dermed er de danske topledere kun overgået af de svenske (68 %) og de finske topledere (64 %).

Det er meget glædeligt, at de danske virksomheder er i top tre i verden, når det gælder at integrere klimaindsatsen i strategien. De færreste betvivler, at klimaforandringer har konsekvenser for samfundet og for virksomheder, og konsekvent handling nu kan gøre danske virksomheder bedre rustede for fremtiden og give en konkurrencefordel,” siger Susanne Stormer, partner og leder af sustainability i PwC. Hun fortsætter:

Med krigen i Ukraine skal virksomhederne navigere i en ny geopolitisk krise, som for mange indebærer vanskelige strategiske dilemmaer. Og det er svært at forudse konsekvenserne på kort og længere sigt:

På den ene side har vi har endnu ikke set tegn på, at den geopolitiske krise ændrer virksomhedernes klimamål. På den anden side er der ingen tvivl om, at vi kigger ind i helt andre scenarier, både politisk og økonomisk, som kræver handling. Vi tror dog på en fortsat prioritering af klimahandling. Politisk er der klar fokus på sammenhængen mellem sikkerhedspolitik og energipolitik, og en understregning af behovet for at accelerere den grønne omstilling. Myndighedskrav og investorforventninger om redegørelse for håndtering af klimarisici er også uændrede høje. De stigende energipriser kan desuden skubbe på energieffektiviseringer, der kan understøtte virksomhedens klimamål,” fortæller Susanne Stormer. Hun tilføjer:

Vi kan dog opleve, at virksomhederne på kort sigt bliver nødt til at øge deres forbrug af fossile brændstoffer, da flere virksomheder - både i Danmark og EU - intensiverer deres indsats for at blive uafhængig af russisk gas.

Surveyen viser desuden, at et mål om udledning af drivhusgasser indgår i lidt mere end hver fjerde danske CEO’s personlige bonus- eller incitamentsordning, mens det globalt kun er tilfældet for 13 % af toplederne.

Det vidner om, at klimaudfordringerne tages alvorligt i de danske bestyrelser, og at der er en klar forståelse af de forretningsmæssige konsekvenser. En bonusordning på toplederniveau inden for dette område er et tydeligt signal om, at en reduktion af CO2-udledningen skal prioriteres højt,” fortæller Susanne Stormer.

Flere danske virksomheder har forpligtet sig til net zero eller er på vej til det

Hver tredje danske virksomhed har allerede forpligtet sig til “net zero” (en netto-udledning af CO2 på nul), og yderligere 29 % af virksomhederne arbejder hen imod en sådan forpligtelse. Lidt over hver tredje virksomhed har ifølge PwC’s CEO Survey ikke forpligtet sig til net zero.

Det er positivt, at 6 ud af 10 danske virksomheder har forpligtet sig til net zero eller er på vej til det. Også her ligger de danske virksomheder over de globale. Det at sætte et net zero mål er en ambitiøs målsætning, der rummer forpligtelser, og det er ikke ligetil. Derfor kan det være vanskeligt at få alle med,” understreger Susanne Stormer.

Hun henviser til, at de topledere, der ikke har forpligtet sig til net zero, peger på en række årsager hertil: Over halvdelen svarer fx, at virksomheden på nuværende tidspunkt ikke har kompetencerne til at måle deres drivhusgasudledning (55 %), og næsten samme andel svarer, at den branche, virksomheden befinder sig i, ikke har en standardiseret tilgang til CO2-reduktion (52 %). Hver femte svarer desuden, at de ikke har råd til at sætte et net zero-mål.

Det viser, at det er meget komplekst at arbejde med net zero. Det er langt fra nok at sætte sig en målsætning og skrive det ned i en strategi. Det kræver ressourcer på tværs af virksomheden og de rette kompetencer, hvis virksomheden skal være i stand til at måle sin CO2-udledning og lykkes med at indfri sine mål med at nedbringe den,” siger Susanne Stormer.

Flere kan med fordel bruge science based targets

CEO Survey 2022 viser desuden, at ca. halvdelen af de danske virksomheder, der har forpligtet sig til net zero eller er på vej til det, anvender science based targets, som indebærer at sætte mål der svarer til Parisaftalens forpligtigelse til at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader.

Det vil være en klar fordel, hvis flere virksomheder vælger at anvende science based targets. Det er vigtigt, at virksomhederne arbejder mod samme mål, og at målsætningen er baseret på videnskab. Science based targets bidrager med gennemsigtighed, pålidelighed og sammenlignelighed ,” fortæller Susanne Stormer.

Kunder og medarbejdere har stor indflydelse på danske topledernes klimamål

Danske topledere svarer i langt højere grad end de globale CEO’er, at kunder og medarbejdere har en stor indflydelse på deres klimaforpligtelser. Hele 80 % af de danske CEO’er svarer, at kundernes forventninger har haft væsentlig indflydelse på deres løfte om CO2-neutralitet eller net zero-udledning. Til sammenligning er det 59 % globalt. Og hele 75 % af de danske topledere svarer, at tiltrækning af medarbejdere har stor eller meget stor indflydelse på deres klimaløfte, hvilket er markant flere end globalt (42%).

Den aktuelle geopolitiske krise understreger vigtigheden af at kende og tage ansvar for de globale værdikæder. De danske virksomheder oplever en større forventning fra såvel bevidste forbrugere som medarbejdere om, at man som virksomhed forpligter sig på at bidrage til at løse de store samfundsudfordringer Der er derfor ingen tvivl om, at de virksomheder, der formår at definere sig klart i forhold til klima og bæredygtighed, vil stå stærkere for fremtiden.” slutter Susanne Stormer.

Om CEO Survey 2022

I PwC’s 25. CEO Survey blev der gennemført 4.446 interview i 89 lande. I alt 80 danske CEO’er har deltaget. CEO Survey er verdens førende toplederundersøgelse.

Kontakt os

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG og Sustainability-ydelser, PwC Denmark

Tlf: 2334 6283

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC