Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

The Critical Few

Der ligger en stor styrke i at indarbejde kulturen i strategiarbejdet – de bedste ledere forstår at drage nytte af det.

Enhver transformations succes afhænger i høj grad af, hvorvidt og hvordan ledelsen formår at inddrage organisationens kultur i strategiarbejdet. Kultur adskiller sig fra andre forretningsområder, både fordi den er implicit frem for eksplicit, og fordi den er følelsesmæssig frem for rationel. Det gør organisationskulturen svær, men også kraftfuld at arbejde med.

The Critical Few, skrevet af Jon Katzenbach og Gretchen Anderson, er en praktisk guide til, hvordan man kan arbejde med at gøre organisationens kultur til en løftestang for at skabe gennemgribende transformationer. Herunder, hvordan man identificerer og drager fordel af de kritiske, få kendetegn, adfærdsmønstre, uformelle ledere og måleindsatser, der tilsammen kan gøre en reel forskel i transformationsprocesserne.

Det handler om at arbejde med de få, men kritiske elementer, der gør hele forskellen i strategiarbejdet. Fx den adfærd I ønsker at fremme, og de nøglepersoner, der kan få adfærden til at leve i organisationen.

Partner i Strategy&

Strategier med globalt udsyn

Sammen med jer udvikler vi strategier, der skaber resultater og transformerer jeres forretning.

Med Strategy& får I direkte adgang til vores globale industrikompetencer inden for bl.a. detailhandel, produktion, Life Science, transport, Business & IT services, bank og forsikring, og til PwC´s brede kompetencer på tværs af hele vores rådgivningsforretning. Det sikrer, at vi målrettet fokuserer på jeres nøgleudfordringer og tilbyder jer sparring på alle niveauer.

Læs mere om Strategy&

Kontakt os

Amdi Hansen

Partner, Advisory, PwC Denmark

Tlf: 3945 9361

Følg PwC