Den interne revision skal (for)blive digital stærk og fastholde positionen som strategisk rådgiver

2019 State of the Internal Audit Profession Study

PwCs 2019 State of the Internal Audit Profession Study, med svar fra ca. 2.000 executives, viser, at intern revisions-funktioner, som er langt fremme digitalt, effektivt kan hjælpe med at rådgive interessenter, når en organisation går gennem en digital transformation. De kan bl.a. hjælpe dem til at tage mere velinformerede og smartere risikobaserede beslutninger. De intern revisions-funktioner, som har deltaget i undersøgelsen, og som er langt fremme digitalt, kaldes “The Dynamics”, hvorimod dem der er et par skridt eller endnu længere bagefter kaldes for “The Actives” og “The Beginners”.

Der er meget på spil, når digitale initiativer igangsættes – derfor er det nødvendigt, at den digitale form hos intern revisions-funktioner er på samme niveau som den organisation, de arbejder for – så de kan følges ad i samme tempo, eller så de kan løbe forud som en ægte strategisk rådgiver. Hvis ikke intern revisions-funktioner opnår eller vedligeholder en god digital form, vil det på sigt øge skellet mellem organisationens forsvarslinjer (fx intern revision, risk management og compliance) og virksomhedens “risikounivers” og dermed gøre organisationen mere sårbar.

Undersøgelsen viser, at de respondenter, som hører under gruppen "The Dynamics", har en væsentlig højere forventning om øget vækst og kundetilfredshed sammenlignet med de øvrige respondenterne. En af forklaringerne på dette er, at "The Dynamics" er med til at give deres virksomhed et bedre beslutningsgrundlag, når det kommer til risici og kontroller, hvilket kan medføre, at virksomheden har en større risikovillighed, som kan bidrage positivt til øget omsætning.

I undersøgelsen har vi identificeret følgende fælles egenskaber for gruppen “The Dynamics”

  • Har ressourcerne og kompetencerne til at revidere ny teknologi
  • Bruger digitale platforme i rekruttering af nye talenter
  • Tager flere alternative tilgange for at sikre adgang til digitale kompetencer til intern revisions-teamet
  • Bruger ny teknologi i udførelsen af intern revisions-arbejde.

Vi identificerede også seks karakteristika, som alle er med til at skabe en mere digital stærk intern revisions-funktion. Især tre af disse karakteristika er forgængere for de andre, da de har en positiv påvirkning på alle seks karakteristika. Disse tre karakteristika er: ‘Opkvalificerer og tilfører nye kompetencer for at kunne følge med udviklingen i virksomheden’, ‘Finder det rigtige match til nye teknologier’ og ‘Gør det muligt for virksomheden at identificere og reagere på risici her og nu’. Vi erfarede fra de mest digitalt stærke deltagere i undersøgelsen, at intern revisions-funktioner bør tilegne sig disse seks karakteristika for at øge deres digitale form:

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Johan Bogentoft

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3105

Følg PwC