Trusler mod den danske sundhedssektor

Få indblik i de mest udbredte cybertrusler, der truer sundhedssektoren i Danmark i øjeblikket, samt konkrete punkter, der kan reducere risikoen for at blive ramt af cyberangreb.

Rapporten ‘Under the Lens - Threats to the Healthcare Sector’ viser, at den danske sundhedssektor bliver mere og mere digital. Danmark er desuden et af de lande, der er blandt frontløberne, når det kommer til at tænke innovative digitale løsninger ind i sundhedsydelserne. Mens nye teknologier effektiviserer og optimerer de daglige processer og faciliteter i sundhedsvæsenet, bliver en stadigt større mængde personfølsomme og medicinske data lagret digitalt. Den teknologiske og digitale tidsalder skaber nye muligheder og fordele for sundhedssektoren, men øger også risikoen for cyberangreb markant, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for både patienter og ansatte. Det er derfor vigtigt, at sundhedssektoren har fokus på det aktuelle trusselslandskab og udvikler midler og metoder til at opdage og reagere på cyberhændelser, så truslerne kan imødegås, før det er for sent.

Nye teknologier designet til at forbedre patientoplevelsen, herunder webbaserede tjenester som den danske e-sundhedsportal sundhed.dk, er i stigende grad med til at ændre sundhedssektoren. Borgere har adgang til sundhedsdata fra mobilen, og mens det bliver lettere at tilgå recepter, patientjournaler og andre personfølsomme oplysninger for patienten, giver disse services også øget adgang til værdifuld data for hackere. Vigtigheden af at være forberedt på og i tilstrækkelig grad beskyttet mod cyberangreb er mere betydelig end nogensinde før for sundhedssektoren.

På baggrund af analyser af en stor mængde indsamlet data omkring cyberangreb rettet mod sundhedssektoren, har PwC opdelt det samlede trusselslandskab i kategorier baseret på motivationsfaktoren for og hackernes mål med de enkelte angreb. Netop viden om, hvilke trusselsaktører og typer af angreb der oftest er rettet mod en specifik organisation eller sektor, er et vigtigt skridt i retning af at vide, hvor og hvordan sikkerhedsniveauet bør højnes.

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Security & Technology, PwC Denmark

Tlf: +45 2811 1592

Jørgen Sørensen

Partner, Security & Technology, PwC Denmark

Tlf: 3945 3554

Følg PwC