Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Erhvervslivets ønsker til den nye regering

Pulsmåling

Få indblik i ca. 400 erhvervsfolks ønsker og forventninger til den nye regering. Hvad bør prioriteres, hvilke forhold truer dansk økonomi, og hvordan mener erhvervslivet, at den nye regering vil arbejde for nogle af de udfordringer, Danmark står over for?

Erhvervslederne har ikke den store tiltro til, at regeringen kommer til at arbejde for at forhindre en økonomisk afmatning. De er særligt bekymrede for høje skatter og afgifter, som erhvervslederne anser som den største trussel for dansk økonomi. Det viser en ny pulsmåling fra PwC’s - læs resultaterne her.

Download highlights (PDF)

Vil regeringen arbejde for at fremtidssikre dansk økonomi?

Et flertal blandt de adspurgte tror ikke, at regeringen vil arbejde for at fremtidssikre dansk økonomi, så den er forberedt på en potentiel afmatning.

61%

svarer i lav grad eller slet ikke

28%

svarer i nogen grad

11%

svarer i høj grad

Erhvervsfolk i store virksomheder er mest skeptiske. Her svarer 67 %, at regeringen i lav grad eller slet ikke vil arbejde for at fremtidssikre dansk økonomi, så den er forberedt på en potentiel afmatning.

67%

svarer i lav grad eller slet ikke

22%

svarer i nogen grad

11%

svarer i høj grad

Tilliden til regeringens erhvervspolitik

Erhvervslederne udtrykker sparsom tillid til, at den nye regering vil have fokus på at skabe gode betingelser for erhvervslivet. Hele 67 % svarer, at de enten har lav eller slet ingen tillid til, at regeringen vil have fokus på at skabe gode betingelser for erhvervslivet.

Skatter og afgifter er største trussel

Respondenterne har haft mulighed for at vælge op til tre forhold, der ifølge dem udgør de største trusler for dansk økonomi. Her indtager ‘for høje skatter og afgifter’ en klar førsteplads foran ‘administrative byrder’ (valgt af 43 %) og ‘begrænset adgang til kvalificeret arbejdskraft’ (valgt af 42 %).

66%

For høje skatter og afgifter

43%

For store administrative byrder

42%

Begrænset adgang til kvalificeret arbejdskraft herunder udenlandsk arbejdskraft

Hvilke områder bør regeringen prioritere?

Erhvervslivet ser forskning og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft som centrale politiske indsatsområder de kommende år. På spørgsmålet om, hvilke områder regeringen bør prioritere de næste to til fire år, peger erhvervslivet primært på behovet for at ‘sikre relevans i kvalitet i uddannelser og forskning’, at ‘“sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft’ og ‘at forebygge og reducere overregulering.

Regeringen skal tage fat på erhvervspolitik, uddannelse/forskning og økonomi

Erhvervspolitik topper på spørgsmålet om, hvilke emner den nye regering skal tage fat på først. Også uddannelse/forskning, økonomi og skat ligger højt på listen.

Baggrund

Ca. 400 danske erhvervsledere har deltaget i pulsmålingen "Erhvervslivets ønsker til en ny regering". Den er gennemført i perioden fra den 1. juli 2019 til den 4. september 2019, og respondenterne er blevet spurgt til deress ønsker og forventninger til den nye regering.

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC