Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

NextGen Survey 2019

Hvad er på agendaen hos den nuværende og den næste generation i familieejede virksomheder - og hvad er deres største udfordringer lige nu? Det giver PwC’s undersøgelse, NextGen Survey 2019, svar på.

PwC’s NextGen Survey 2019 peger på, at størstedelen af ‘NextGens’ på tværs af industrier og lande er enige om, hvad de største udfordringer er lige nu, når det kommer til at skabe succes for familievirksomheden. Der er samtidig bred enighed om, hvor der skal sættes ind i forhold til at skabe den forandring, der ruster virksomheden til morgendagens markeds- og ledelsesudfordringer. Generelt giver PwC’s undersøgelse et billede af, at næste generation i de familieejede virksomheder er dybt engageret i den famillievirksomhed, de har eller står til at overtage, samt at de som kommende eller nuværende ejerledere har høje ambitioner for virksomhedens succes. Undersøgelsen er den hidtil største af sin slags, PwC har lavet. Næsten 1000 ‘NextGens’ har deltaget på tværs af 69 lande, fem kontinenter og 11 forskellige industrier. 

56 % er første eller anden generation i familievirksomheden 

26 % er tredje generation 

10 % er fjerde generation 

6 % er femte eller efterfølgende generationer.

Næsten halvdelen af ‘NextGens’ peger på, at det er en central udfordring at udvikle en digital forretningsstrategi, og at dette kræver markante ændringer i virksomheden. Netop digitalisering er højt på dagsordenen hos NextGens lige nu.

Centrale temaer for NextGens lige nu

Store digitale ambitioner

Digitale ambitioner

PwC’s undersøgelse viser, at NextGens er dedikerede og ambitiøse, når det kommer til at overtage ledelsen af familievirksomheden. Højt på dagsordenen er digitalisering og brug af ny teknologi, hvor mange NextGens angiver, at de ser værdi i at sætte ind på det digitale område og prioriterer digital transformation i virksomheden. PwC har undersøgt, hvad der ligger højst på den teknologiske agenda hos NextGens.

Forandringsledelse

Forandringsledelse 

PwC’s undersøgelse giver et billede af, at NextGens ønsker at have indflydelse på samt lede forandring i familievirksomheden. En generel tendens er, at de tror på, at de kan tilføre værdi på en række parametre, der kræver en ændring i forretningsstrategi eller internt i virksomheden, herunder udvikling af en digital strategi, professionalisering af ledelsespraksis samt mere effektiv tiltrækning af talent og kompetenceudvikling hos nuværende medarbejdere.

 

De rette kompetencer som ny ejerleder

Rette kompetencer

En stor andel af næste generations ejerledere angiver, at de er bekymrede for, om de besidder de rette evner, der er brug for, til at kunne overtage ledelsen og ejerskabet af familiens virksomhed. PwC’s undersøgelse viser, at mange NextGens har et ønske om at arbejde tættere sammen med ældre familiemedlemmer og bestyrelsen for at observere og lære, hvordan beslutningstagning på topniveau fungerer i praksis i forbindelse med et generationsskifte.

Store digitale ambitioner

Størstedelen af NextGens udviser bekymring over det nuværende marked, deres familievirksomhed opererer i, herunder større konkurrence, stadigt skiftende kundebehov, økonomisk usikkerhed og nye teknologier. Sidstnævnte er højt på forandringsagendaen hos den nye generation af ejerledere, da digitalisering, innovation og teknologi samlet set bliver anset af NextGens som et betydeligt element i at opnå succes og vækst i forretningen. Hele 61 % af NextGens angiver, at brugen af ny teknologi er en af ​​de tre vigtigste tiltag, når det kommer til at drive forandring i familievirksomheden. For 13 % bliver dette prioriteret højest på dagsordenen. Top tre er for den nye generation af ejerledere hhv. Internet of Things (IoT), hvor enheder bliver koblet på internettet for at give en bedre service, efterfulgt af kunstig intelligens (AI) og robotteknologi.

Forandringsledelse

Næste generation af ejerledere i familievirksomhederne peger på, at der er en række centrale udfordringer, som lige nu kræver øget fokus og en indsats på forandring i virksomheden for at skabe værdi på den lange bane. Prioriteter for den næste generation af ejerledere:

  • 48 % angiver, at der skal fokus på at udvikle en digital strategi og 64 % mener, at netop dette vil skabe markant værdi for virksomheden.
  • 45 % angiver, at der skal fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne og 49 % ser dette som værdiskabende.
  • 48 % angiver, at der skal fokus på at tiltrække de rette talenter, og 53 % ser dette som værdiskabende.
  • 45 % angiver, at der skal fokus på at professionalisere virksomhedens ledelsespraksis, og 62 % ser dette som værdiskabende.

 

De rette kompetencer som ny ejerleder

NextGens peger på en række begrænsninger på den indflydelse, de kan udøve som ejerledere:

19 % angiver, at de mangler erfaring i familievirksomheden 

19 % angiver, at de mangler erfaring uden for familievirksomheden 

19 %  angiver, at ikke tror nok på deres egne lederevner

22 % angiver, at de mangler den rette viden til at kunne lede familievirksomheden.

For at få den viden og opnå de kompetencer, der er nødvendige for på sigt at kunne overtage og lede familieforetagendet, benytter NextGens sig af flere forskellige rammer for læring, herunder uddannelse (61 %), iværksætter- eller familienetværk (58%), networking med andre NextGen-ejerledere (58 %) eller konferencer og seminarer (57 %).

Quiz: Hvilken NextGen-type er du?

Er du en transformer, steward, intraprenør eller iværksætter? Tag quizzen for at finde ud af, hvilken type NextGen-ejerleder du er - og få anbefalinger til lige netop dit lederskab. 

Tag quizzen

 

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Følg PwC