Flere CEO’s forventer at afskedige medarbejdere

PwC's CEO Survey 2020

Andelen af danske topchefer, der forventer at skulle afskedige medarbejdere er på tre år steget fra 7 % til 30 %. 4 ud af 10 danske topchefer forventer at skulle ansætte flere medarbejdere i 2020 år mod 6 ud af 10 i 2018.

41 % forventer dog stadig at ansætte flere

Selvom 82 % af de danske CEO’s fortsat tror på vækst i egen virksomhed, forventer fire gange så mange som for blot to år siden en mindre medarbejderstab i 2020.

Således er andelen af danske topchefer, der forventer at få en mindre medarbejderstab siden 2018 steget fra 7 % til 30 %. Ca. 4 ud af 10 danske topchefer forventer dog at skulle ansætte flere medarbejdere i de kommende år mod 6 ud af 10 i 2018.

Fortsat vanskeligt at finde de rette medarbejdere

CEO Survey 2020 peger på, at det fortsat er vanskeligt at finde de helt rigtige medarbejdere, selvom der er færre topledere, der forventer at ansætte i det kommende år. Således svarer 74 %, at de ser adgang til kvalificeret arbejdskraft som en trussel. Til sammenligning var det 80 % i 2019.

Opkvalificering af nuværende medarbejdere

4 ud af 10 topledere svarer, at de i nogen eller i høj grad har gjort fremskridt med at etablere et opkvalificeringsprogram, der udvikler medarbejdernes bløde, tekniske og digitale kompetencer. Over halvdelen af de globale topchefer (54 %) svarer, at de har gjort fremskridt med dette.

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakt os

Kim Domdal

Kim Domdal

Partner, Co-Lead Consulting/Head of People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3070 1853

Følg PwC