Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Hver anden virksomhed har været udsat for bedrageri og økonomisk kriminalitet

Rekordmange erhvervsledere har oplevet bedrageri og økonomisk kriminalitet inden for de seneste to år. Læs mere i PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey 2020.

Ifølge en ny global undersøgelse fra PwC, der bygger på svar fra flere end 5.000 erhvervsledere fra 99 lande, har hver anden virksomhed (47 %) været udsat for bedrageri og økonomisk kriminalitet inden for de seneste to år. Det er den næsthøjeste andel i de seneste 20 år – kun overgået i 2018, hvor 49 % svarede det samme. 

Desuden viser undersøgelsen, at økonomisk kriminalitet bliver mere og mere udbredt med cyberkriminalitet og kundesvig som de to mest ødelæggende og forstyrrende former for økonomisk kriminalitet på globalt plan. To ud af fem virksomheder er inden for de seneste to år blevet ramt af bedragerisager, hvor eksterne forhold, herunder kunder og leverandører, samt hackere, udgjorde den primære kilde til økonomisk kriminalitet. 35 % svarer i 2020, at de har oplevet en stigning i antallet af bedragerisager fra kunder, hvilket svarer til en stigning på 6 procentpoint (fra 29 % i 2018). 

Bestikkelse og korruption er stadig en stor udfordring

En tredjedel af alle respondenter svarer, at de har oplevet enten at blive bedt om at betale bestikkelse eller har mistet en forretningsmulighed til en konkurrent, som de mener har betalt bestikkelse. Undersøgelsen viser samtidig, at 6 ud af 10 organisationer ikke har implementeret et complianceprogram til håndtering af bestikkelses- og korruptionsrisici, næsten halvdelen af ​​alle respondenter foretager ikke risikovurderinger, og halvdelen af alle respondenter foretager ikke risikobaseret due diligence og løbende overvågning af tredjeparter.

Manglende afdækning af risici for besvigelser

Trods den stigende trend i virksomhedernes opmærksomhed på og forståelse af besvigelser, peger undersøgelsen på, at der fortsat er en stor gruppe af virksomheder, der ikke har afdækket deres risici for besvigelser. Det er kun lidt over halvdelen af respondenterne, der svarer, at de ikke har eller ikke ved, om de har oplevet besvigelse inden for de sidste to år. 

Økonomisk kriminalitet medfører store omkostninger

Besvigelser resulterer i økonomiske tab for virksomheden eller indirekte tab, fx i form af en negativ påvirkning på virksomhedens omdømme, medarbejdernes arbejdsmoral mv. Undersøgelsen viser, at skattesvindel, insiderhandel, korruption, bestikkelse og hvidvaskning af penge er de sager, der koster virksomhederne flest penge, hvor 13 % rapporterer, at de har oplevet bedrageri for mere end 50 millioner dollars. 

Dedikér de rette ressourcer

Som virksomhed kan man gøre en del for at være på forkant med økonomisk kriminalitet og muligvis helt undgå bedragerisager. Ifølge undersøgelsen kræver det bl.a. investeringer i de rigtige kompetencer og teknologier. 60 % af virksomhederne svarer, at de er begyndt at implementere avancerede teknologier såsom kunstig intelligens og maskinlæring for at bekæmpe bedrageri, korruption og andre former for økonomisk kriminalitet.

Træning og undervisning kan forebygge besvigelser

Alle virksomheder kan blive ramt, men med træning og undervisning har man mulighed for at forebygge besvigelser. Ved at give ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere træning og undervisning i anti-fraud politikker, herunder trends inden for virksomhedskriminalitet samt værktøjer til identifikation og håndtering af besvigelsessager, står man som virksomhed stærkere.

Afdæk problemer med undersøgelser om økonomisk kriminalitet 

Næsten halvdelen af de virksomheder, der har været udsat for økonomisk kriminalitet, har ikke efterfølgende foretaget en større undersøgelse. Resultaterne af undersøgelsen peger dog på, at en undersøgelse kan være et vigtigt skridt til at forhindre besvigelse og yderligere skade. 71 % af de respondenter, der kom godt igennem en sag om besvigelse, nævner undersøgelse som et væsentligt tiltag, idet afdækning af hvor problemet er opstået, giver mulighed for at forhindre lignende sager. 

Om Global Economic Crime and Fraud Survey 2020

Global Economic Crime and Fraud Survey 2020 bygger på svar fra over 5.000 respondenter fordelt på 99 lande og rapporterer om de virksomheder, der i gennemsnit har oplevet seks hændelser inden for de seneste to år. Undersøgelsen giver indsigt i trusler, omkostninger ved bedrageri, og hvad virksomheder kan gøre for at stå stærkere og være mere proaktive.

Bliv klogere på forebyggelse af økonomisk kriminalitet

 

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Følg PwC