Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

2020 Global Digital IQ - Fire fokusområder hos digitale frontløbere

Kun 5 % af virksomhederne på globalt plan agerer frontløbere, når det kommer til digitale investeringer, der giver værdi for både forretningen, medarbejderne og kunderne. Fælles for frontløberne er, at de arbejder med digital transformation på alle dimensioner af deres forretning. PwC dykker ned i fire centrale områder, som de digitale frontløbere fokuserer på for at opnå digital succes.

Siden 2007 har PwC undersøgt, hvordan erhvervsledere sikrer, at deres digitale investeringer bærer frugt og skaber vækst, overskud, innovation, bedre kundeoplevelser samt mere effektiv udnyttelse af medarbejdernes kompetencer. 2020-udgaven af PwC’s Digital IQ viser, at kun 5 % af virksomhederne på globalt plan arbejder med digital transformation på alle dimensioner af forretningen og opnår herigennem betydelig værdi fra digitale investeringer. 

En lang række virksomheder på tværs af brancher 

PwC har mellem juli og september 2019 undersøgt, hvordan 2380 erhvervsledere i 76 lande på tværs af en lang række industrier og sektorer har investeret i og arbejder med digital transformation i virksomheden. Erhvervslederne repræsenterer en bred skala af virksomhedsstørrelser med omsætninger fra under 250 mio. USD til over 50 mia. USD.

Fire fokusområder hos digitale frontløbere

De 5 % af virksomhederne - frontløberne - som har opnået stor succes med investering i digitalisering, arbejder med digital transformation på alle dimensioner af forretningen. 84 % af disse har haft fokus på ikke blot at opfordre medarbejderne til øget brug af digitale værktøjer og systemer, men har decideret skabt processer med udgangspunkt i digitalt samarbejde og tværfunktionelt arbejde. 

For de digitale frontløbere er digitalisering ikke blot et indsatsområde ud af flere, men digitalisering repræsenterer hele virksomhedens forretningsstrategi på alle niveauer.

  • Frontløberne har en tydelig digital retning for øje i 94 % af deres beslutninger

  • Ledelsen skaber grobund for digital innovation hos 94 % frontløberne

PwC’s undersøgelse viser, at de digitale frontløbere investerer 33 % mere end andre virksomheder i digital infrastruktur - nye teknologier, processer, driftsmodeller og måder at arbejde på - der sikrer deres digitale førerposition.

Frontløberne bruger primært de digitale investeringer til at vækste deres forretning og ikke fordi, at de er nødt til at skære ned på omkostningerne. Mere end tre fjerdedele af frontløberne skaber merværdi på baggrund af deres investeringer i teknologi og digitale arbejdsmetoder - en markant større andel end andre virksomheder. 

  • De digitale frontløbere opnår i gennemsnit 17 % højere overskudsgrad 

  • Digitalisering har resulteret i mere tid til innovation hos 84 % af frontløberne

Frontløberne giver udtryk for at, deres medarbejdere er mere innovative, mere aktive i driften og har lært at udvikle og skabe innovation på måder, der har en positiv indvirkning på bundlinjen. 

De digitale frontløbere bruger mere tid på at opkvalificere eksisterende medarbejdere, rekrutterer anderledes og med digitale kompetencer for øje samt er i stand til at tiltrække og fastholde de bedste digitale talenter. De ved, at uddannelse og læring er meningsløst, hvis det ikke bliver brugt proaktivt og er med til at udvikle forretningen samt motiverer medarbejderne. Derfor har 63 % af frontløberne opgraderet og effektiviseret kompetenceudvikling af medarbejderne for at opnå succes med digitale transformationer. 

  • 86 % af frontløberne oplever en positiv modtagelse af nye digitale værktøjer hos medarbejderne og en bred villighed til at engagere sig i et mere digital mindset

  • Implementering af nye programmer og it-systemer er udbredt hos 72 % af frontløberne

Transformation er en løbende proces, der aldrig stopper. Det er den devise, som de digitale frontløbere arbejder ud fra. Deres kulturelle DNA forudsætter, at de er i stand til at navigere i forandringer og altid er forberedte på disse. 

67 % af frontløberne har i løbet af de seneste to år oplevet ændringer på ledelses- eller organisationsplan, herunder opkøb af eller fusion med en anden virksomhed, og er kommet stærkere ud på den anden side af denne forandring. De bruger disse forandringer som en læringsproces og anser forandringer som en konstant og løbende faktor i virksomheden. 

  • 90 % af frontløberne er vedvarende i sin digitale udvikling

  • 98 % af de digitale frontløbere frygter ikke, at digitaliseringen vil afvikle virksomhedens eksistens på sigt

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Head of Digital, Automation & Data, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Jesper Vedsø

Partner, PwC Denmark

Tlf: 2134 5307

Torben Leth

Partner, Head of IT Management, PwC Denmark

Tlf: 5183 7958

Thomas Schaumburg-Müller

Partner, PwC Denmark

Tlf: 4098 8446

Følg PwC