COVID-19: økonomiske konsekvenser for dansk erhvervsliv

COVID-19-krisen har ramt dansk erhvervsliv, og mange danske virksomheder oplever stort tab af omsætning og indtjeningsgrundlag. Det betyder, at erhvervslivet har brug for hjælpepakkerne, men også at der bliver tæret på virksomhedernes egenkapital og likviditet. Spørgsmålet er derfor, om danske virksomheder reelt er rustede til krisen?

 • Ca. 120 mia. kr.

  Så stort et beløb mister danske virksomheder på trods af hjælpepakkerne

 • 44 %

  af virksomhederne har tæret på egenkapitalen, når vi når 8. juli

 • 11 %

  af virksomhederne vil sandsynligvis blive udfordret på likviditeten

 • 36 %

  af hotelbranchen forventes at være udfordret på likviditeten i juli

Denne rapport fra PwC og Axcelfuture viser, at danske virksomheder vil have mistet ca. 120 mia. kr. i driftsresultat, når hjælpepakkerne udløber den 8. juli. Det svarer til 29 % af det samlede forventede driftsresultat (EBITDA) i perioden. Samtidig tærer 44 % af virksomhederne på deres egenkapital, hvilket svækker deres kreditværdighed og hermed muligheder for fremtidig vækst.

SMV’er hårdest ramt på egenkapital

Ifølge analysen går det værst ud over de mindre virksomheder, når det gælder egenkapitalen. Godt 10 % af SMV’erne kommer ud med negativ egenkapital på den anden side af krisen, mens det kun gælder 2 % af virksomhederne med mere end 250 ansatte. Der var inden krisen over 60.000 personer ansat i disse virksomheder, men formodentlig har en god del allerede mistet deres job eller er hjemsendt.

Det er især de små detailvirksomheder uden veletablerede webbutikker, som lider de store tab. Virksomheder uden web- butikker har ikke i samme udstrækning haft mulighed for at afsætte deres varer under nedlukningen.

Henrik Trangeled Kristensen, partner, PwC

Budgethotellerne har en del indenlandske gæster, som fx håndværkeren, der stadig har opgaver i hovedstadsområdet. De mere eksklusive hoteller er i højere grad afhængige af kunder fra udlandet.

Steffen Kaj Pedersen, partner, PwC

Mange hoteller løber tør for likviditet allerede i juli

Analysen viser desuden, at 11 % af virksomhederne løber tør for likviditet, når hjælpepakkerne udløber, også selvom de fleste virksomheder gik stærkere ind i denne krise, end tilfældet var under finanskrisen. De fleste af de ramte virksomheder ligger i oplevelsesøkonomien, på grund af kravet om social afstand, og fordi disse virksomheder i almindelighed er mindre solide end andre virksomheder. Værst går det ud over hotellerne, hvor 37 % vil løbe tør for likviditet allerede i juli.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Henrik Steffensen

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC