Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Ejerlederanalysen 2020

Investorerne viser i stigende grad interesse for de ejerledede virksomheder, og langt flere ejerledere planlægger at sælge deres virksomhed inden for to år. Det viser Ejerlederanalysen 2020 fra PwC.

Investorer viser større interesse for ejerlederne

Ejerlederanalysen 2020 viser, at en stigende andel af ejerlederne bliver kontaktet om muligheden for et salg af deres virksomhed. Hele 73 % svarer i år, at de er blevet kontaktet vedrørende salg (mod 65 % i 2019). 

 

Ejerledere har kortere tidshorisont for salg

Blandt de ejerledere, der ikke afviser et salg, ser vi en kortere tidshorisont for salg/overdragelse sammenlignet med tidligere år. Således svarer 18 % i år, at et salg kan komme på tale inden for 2 år (mod 9 % i 2019).

 

 

Omkostningsbegrænsninger har været i fokus hos ejerledere

4 ud af 10 ejerledere har reduceret deres omkostninger som følge af COVID-19. 22 % svarer, at de har foretaget eller planlagt omkostningsbegrænsninger, mens 17 % peger på flere finansielle tiltag, herunder omkostningsbegrænsninger.

 

Væksten har overgået forventningerne hos 4 ud af 10

41 % ejerledere nævner i år, at væksten de seneste tre år har overgået egne forventninger (mod 50 % i 2019). Blot 15 % angiver, at virksomhedens vækst har været langt over egne forventninger. Det er 12 procentpoint færre end sidste år.

 

Analysen viser, at investorerne udviser en rekordhøj interesse for de danske ejerledede virksomheder. Det kan bl.a. skyldes, at der er kommet flere fonde på markedet, og at der samtidig er flere penge, der skal ud og arbejde, ligesom alternative investeringer vinder mere og mere frem.

Ulrik Ræbild, Partner i PwC

Analysen er baseret på data indsamlet ved afholdelse af personlige interviews med de 90 ejerledere, der er udvalgt som inspirationshistorier, og som i en vanskelig tid har udvist handlekraft, samfundssind og tænkt anderledes. Det har de fx gjort for hjælpe samfundet, hvor det har været muligt, eller for at sikre forretning og arbejdspladser. Ejerlederene og deres virksomheder er udvalgt blandt en total population på mere end 9.000 ejerledede virksomheder, som opfylder de opsatte udvælgelseskriterier:

  • A/S – ApS – P/S
  • Minimum 10 ansatte

 

  • Eksisteret i minimum 5 år
  • Excl. børsnoterede selskaber og deres datterselskaber
  • Excl. datterselskaber af udenlandske virksomheder
  • Excl. selskaber på Børsens Top 100 eller deres datterselskaber
  • Ejerlederen skal have central indflydelse på den daglige drift
  • Ejerlederen skal have en betydende ejerandel (>20 %).

Kilde: Nøgletal, der er brugt i forbindelse med analysen, er alle offentligt tilgængelige og indhentet fra NN Erhverv.

Læs mere om Årets ejerleder 2020

Kontakt os

Ulrik Ræbild

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3288

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Morten Klinkby

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 9348

Følg PwC