Antallet af phishingangreb har aldrig været højere

Cybercrime Survey 2020 viser, at phishingangreb til stadighed er den hyppigst oplevede angrebstype. Hele 79 % vurderer, at deres virksomhed har været udsat for et phishingangreb i indeværende år. Det er en stigning på hele 11 %-point fra sidste år, og således er antallet af phishingangreb på det hidtil højeste niveau.

Der ses ligeledes en markant stigning i antallet af hændelser relateret til finansiel svindel, utilsigtet deling af følsomme personoplysninger/ informationer og uautoriseret adgang til/brug af information, systemer eller netværk. I dette års Cybercrime Survey er hændelser relateret til leverandørfejl en ny svarmulighed. 31 % angiver, at de har oplevet denne type hændelse.

PwC oplever, at phishingangreb bliver mere og mere avancerede og netop forsøger at udnytte det svage led, der fx kan være en travl medarbejder.  Awareness-aktiviteter, der fokuserer på denne trussel, inklusive simulerede phishingkampagner, kan medvirke til at reducere risikoen. Men virksomheden bør se bredere på de tekniske kontroller, der kan reducere konsekvensen ved et angreb. Det gælder bl.a. en forøget indsats for at beskytte den enkelte enhed (“endpoint”) såvel som en højere grad af netværkssegmentering, der kan modvirke at fx malware spreder sig fra en computer til hele virksomheden uden særlige forhindringer.

Undersøgelsen viser desuden, at organiserede kriminelle i år udgør den største trussel for virksomhederne i relation til cyber- og informationssikkerhed. Hele 72 % peger i 2020 på denne trussel, hvilket er en stigning på 12 %-point i forhold til sidste år. Efter organiserede kriminelle kommer sidste års højdespringer: Ansattes/insideres ubevidste handlinger (69 %). At ansattes/insideres ubevidste handlinger fortsat ligger højt på listen over trusler, kan afspejle det høje antal phishingangreb i år, da succesen ved denne type angreb afhænger af ansattes/insideres ubevidste handlinger.

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Head of Consulting, Direktør, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Jørgen Sørensen

Jørgen Sørensen

Partner, Head of Data Factory & Responsible AI, PwC Denmark

Tlf: 2494 5254

Christian Kjær

Christian Kjær

Partner, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 3945 3282

Følg PwC