Ét ud af tre phishingangreb har været relateret til COVID-19

COVID-19 har sat sit præg på mange agendaer i 2020. Det gælder ikke mindst cyberagendaen, hvor COVID-19 har skabt grobund for nye muligheder og indgangsvinkler for cyberkriminelle, herunder muligheden for at udnytte sårbarheder i relation til hjemmearbejde. I den forbindelse svarer 29 %, at deres virksomhed har etableret et særligt cyberberedskab for at håndtere COVID-19-situationen. Således har ca. 2 ud af 3 (63 %) ikke etableret et særligt beredskab trods den øgede trussel. 

PwC anbefaler, at virksomhederne ikke nedprioriterer cybersikkerhedsaktiviteterne, selvom der er mange andre nye opgaver at varetage under en pandemi. Det vigtigste er at sikre, at it-sikkerhedsorganisationen ikke er underbemandet, og at man tager det nye trusselsbillede til efterretning. Det kan eksempelvis betyde, at man skal styrke overvågningen og evnen til at reagere på hændelser, eller at man udfører COVID-19- relaterede phishingtest for at øge medarbejdernes bevidsthed om truslen. Desuden bør der gøres en indsats for at skabe awareness hos medarbejderne om risikoen ved hjemmekontor og fjernarbejde.

Cybercrime Survey 2020 har desuden kortlagt, hvordan virksomhederne konkret har været påvirket af COVID-19 – set fra et cyberperspektiv. Én ud af tre virksomheder (35 %), som har været udsat for et phishingangreb, svarer, at angrebet i nogen eller i høj grad har været relateret til COVID-19. Her kan der fx være tale om, at cyberkriminelle har benyttet COVID-19-relaterede budskaber i selve phishingmailen.

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Head of Consulting, Direktør, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Jørgen Sørensen

Jørgen Sørensen

Partner, Head of Data Factory & Responsible AI, PwC Denmark

Tlf: 2494 5254

Christian Kjær

Christian Kjær

Partner, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 3945 3282

Følg PwC