Højeste antal sikkerhedshændelser i fire år

I Cybercrime Survey 2020 har 58 % angivet, at deres virksomhed har været udsat for minimum én hændelse inden for den seneste regnskabsperiode. Det er en stigning på 7 %-point sammenlignet med 2019 og hele 14 %-point i forhold til 2018. Hændelserne er nogenlunde lige så målrettede som i 2019, idet 41 % svarer, at de har oplevet én eller flere sikkerhedshændelser, der var målrettet deres virksomhed (39 % i 2019). Det stigende antal hændelser hænger godt sammen med, at respondenterne fortsat udviser betydelig bekymring for cybertruslen. 54 % angiver, at de er mere bekymrede for cybertrusler i dag, end de var for 12 måneder siden, hvilket dog er lidt færre end i 2019 (58 %).
Cybertruslen er fortsat høj, hvilket afspejles i et stigende antal sikkerhedshændelser i de danske virksomheder. 58 % har i år oplevet mindst én sikkerhedshændelse i løbet af de seneste 12 måneder. Det er en stigning på hele 14 %-point i forhold til 2018.
41 % svarer i år, at de har oplevet én eller flere sikkerhedshændelser, der var målrettet deres virksomhed, hvilket er nogenlunde på niveau med sidste år. Det er dog værd at bemærke, at tallet kan være markant højere, idet mere end hver fjerde svarer “ved ikke”.

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Head of Consulting, Direktør, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Jørgen Sørensen

Jørgen Sørensen

Partner, Head of Data Factory & Responsible AI, PwC Denmark

Tlf: 2494 5254

Christian Kjær

Christian Kjær

Partner, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 3945 3282

Følg PwC