Tillidsbarometeret 2020

Danskernes tillid er steget under Covid-19-krisen, og her spiller en øget tillid til sundhedssystemet og erhvervslivet en vigtig rolle. Der er dog fortsat et forbedringspotentiale på en række parametre.

Om Tillidsbarometeret

PwC’s Tillidsbarometer er et øjebliksbillede af tilliden i Danmark. Data er repræsentativt for den danske befolknings tillid til otte udvalgte overordnede parametre. I PwC ønsker vi at bidrage til at skabe øget tillid i samfundet og løse væsentlige problemstillinger, og vi vil sætte fokus på tilliden som et aktiv, der er med til at skabe sammenhængskraft og øget værdi i samfundet. Vi udarbejder derfor årligt ’Tillidsbarometer’-rapporter, hvor de nyeste tillidsresultater stilles til rådighed for den danske befolkning. Første Tillidsbarometer blev lanceret i 1. halvår 2018 (data blev indsamlet i 2017).

Læs pressemeddelelse

Metode

Analysen er foretaget af Epinion på vegne af PwC i 3. kvartal 2020 og er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 1.500 danskere. Analysen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af danskere mellem 18-80 år. Tillidsbarometeret præsenterer resultater og udvikling i form af indekstal. Alle indeks for et givent overordnet tillidsparameter er lavet på baggrund af gennemsnit af de underliggende parametre, der danner indekset. De konstruerede indeks benyttes således til at sammenligne hvert enkelt parameter i indekset.

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC