Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

C25-selskabernes klimarapportering

I 2030 vil C25-selskaberne reducere deres udledninger med ca. 14 mio. CO₂e, hvis de indfrier deres klimamål. Dyk ned i analysen fra PwC og Axcelfuture.

C25-selskaberne vil bidrage væsentligt til reduktion af CO₂e-udledninger, hvis de indfrier deres klimamålsætninger. Der er dog udfordringer med gennemsigtigheden af deres klimarapportering, da selskaberne bruger forskellige metoder til at opgøre deres udledninger.

C25-selskaberne er langt i deres klimarapportering

92 % af C25-selskaberne opgør de direkte udledninger og udledninger relateret til el- og varmeforbrug mv. – de såkaldte scope 1 og 2-udledninger. Samtidig opgør 79 % af selskaberne udledninger, der sker andre steder i værdikæden, blandt leverandører og kunders brug af produkter – de såkaldte scope 3-udledninger.

C25-selskabernes bidrag til reduktion af CO2e-udledninger

Leverer C25-selskaberne på deres klimamålsætninger, vil det bidrage signifikant til at reducere de globale udledninger. Specifikt skønnes det, at C25-selskaberne vil reducere deres årlige globale udledninger med ca. 14 mio. CO2e.

Forskelle i C25-selskabernes klimarapportering

Selvom mange selskaber følger specifikke protokoller mv., varierer opgørelserne betydeligt. Hovedparten af selskaberne følger GHG-protokollen, en global standard for opgørelser af udledninger, i deres klimarapportering. Konkret bruger 46 % udelukkende GHG-protokollen, og yderligere 38 % benytter både GHG-protokollen og andre metoder. Derudover har 63 % af selskaberne klimamål, der dækker alle virksomhedens aktiviteter (’company wide’).

PwC og Axcelfuture anbefalinger til selskabers prioriteringer i forbindelse med klimaindsatsen

Invester i indfrielse af klimamål – klimaaftryk bliver en konkurrenceparameter med henblik på at tiltrække arbejdskraft og kapital og får på sigt stor indflydelse på de generelle rammevilkår, herunder afgiftsbetalinger mv.

Opstil både delmål og mere langsigtede klimamål, og få knyttet dem til ledelsens incitamenter til at opnå dem

Få SBTi-godkendte klimamål, og skab sammenlignelighed og gennemsigtighed

Minimer eller eliminer egne udledninger. Offsetting, grønne certifikater eller lignende må ikke blive en sovepude.

Tag del i klimadebatten. Involver jer i klimadebatten og vær med til at påvirke de politiske rammer for fælles og gode løsninger og standarder for erhvervslivet.

Kontakt os

Susanne Stormer

Susanne Stormer

Partner, Leder af Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 2334 6283

Følg PwC