Truslen fra organiserede kriminelle er rekordstor

I 2021 udgør organiserede kriminelle fortsat den største trussel for dansk erhvervsliv.

Hele 78 % af de adspurgte anser nu organiserede kriminelle for at være blandt de største cybertrusler, hvilket er den hidtil største andel i PwC’s Cybercrime Survey. Til sammenligning var det i 2020 72 %, og vi har set en støt stigning i andelen de seneste år (fra 55 % i 2017).

Til gengæld er vurderingen af truslen fra ansattes/insideres ubevidste handlinger faldet med 9 %-point fra 2020 til 2021, hvilket er positivt, set i lyset af at virksomhederne nu for tredje år i træk har awareness-træning som investeringsmæssig topprioritet.

Truslen fra ansattes/insideres ubevidste handlinger er dog stadig reel, hvilket understreges af, at undersøgelsen igen i år viser, at virksomhederne i høj grad bliver udsat for phishingangreb. I 2021 fortæller 78 % af de adspurgte således, at deres virksomhed har oplevet et phishingangreb inden for de seneste 12 måneder.

Det er værd at fremhæve, at færre (fra 38 % i 2020 til 25 % i 2021) angiver, at de har været udsat for en hændelse, hvor følsomme personoplysninger eller anden følsom information utilsigtet er blevet delt. Det kan ligeledes hænge sammen med virksomhedernes kontinuerlige ønske om at prioritere awareness-træning.

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Head of Consulting, Direktør, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Jørgen Sørensen

Jørgen Sørensen

Partner, Head of Data Factory & Responsible AI, PwC Denmark

Tlf: 2494 5254

Christian Kjær

Christian Kjær

Partner, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 3945 3282

Følg PwC