Cybersikkerhed i bestyrelsen

Mange bestyrelser i SMV mangler træning i cybersikkerhed. Dyk ned i undersøgelsen, som PwC har foretaget med opbakning fra Bestyrelsesforeningen.

2020 var et år med rekordmange sikkerhedshændelser. I Danmark blev hele 58 % af virksomhederne udsat for minimum én sikkerhedshændelse inden for det seneste regnskabsår. Heriblandt blev der særligt registreret en stigning i antallet af phishingangreb, finansiel svindel og databrud.

I 2021 kan vi forvente, at trusselsbilledet fortsat bliver mere avanceret, hvorfor det er vigtigt, at bestyrelsen forholder sig til cybertrusler ud fra dette nye trusselsbillede. I den forbindelse har PwC med opbakning fra Bestyrelsesforeningen undersøgt, hvordan bestyrelserne i særligt de mindre og mellemstore virksomheder involverer sig i og håndterer cybersikkerhed i deres virksomhed.I undersøgelsen svarer 9 ud af 10 bestyrelsesmedlemmer, at der ikke er et cybertrænings- og uddannelsesprogram for bestyrelsen. De øvrige svarer, at der delvist er et sådan program.

"I det kommende år kan vi forvente, at trusselsbilledet fortsat bliver mere avanceret, og derfor er det vigtigt, at bestyrelsen løbende forholder sig til de nye cybertrusler og meget gerne mindst én gang i kvartalet, så virksomhedens risikobillede altid er opdateret. Det er afgørende for at sikre et proaktivt beredskab mod cyberangreb."

Mads Nørgaard Madsen, Partner, Head of Security & Technology, PwCUndersøgelsen viser, at hver fjerde bestyrelsesmedlem modtager en vurdering af cyberrisikoen i virksomheden under en gang om året eller aldrig. Kun 1 ud af 10 bestyrelsesmedlemmer modtager en vurdering mindst én gang i kvartalet.

 

 

Størstedelen af bestyrelsesmedlemmerne svarer i undersøgelsen, at de kun delvist (46 %) eller slet ikke (15 %) fører kontrol med, at virksomheden har testede beredskabs- og kommunikationsplaner for håndtering af hackerangreb, strømnedbrud mv.

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Head of Consulting, Direktør, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Jørgen Sørensen

Jørgen Sørensen

Partner, Head of Data Factory & Responsible AI, PwC Denmark

Tlf: 2494 5254

Christian Kjær

Christian Kjær

Partner, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 3945 3282

Følg PwC