Ejerledernes vækstforventninger stiger markant

Ejerlederanalysen 2021

Mange ejerledere har oplevet høje vækstrater de seneste tre år og har positive forventninger til vækst de kommende år. Samtidig arbejder langt størstedelen af ejerlederne med bæredygtighed, men flere kan med fordel arbejde med en fastlagt målsætning og rapportere på de ikke-finansielle data. Det viser Ejerlederanalysen med de 150 bedst performende ejerledere.

Download highlights Download highlights Læs pressemeddelse

Ejerledere har udsigt til fortsat vækst

Ejerlederne har oplevet pæn vækst de seneste tre år, og 38 % kan berette om en samlet vækst over 50 %. Mange ejerledere tror på fortsat vækst, og hele 69 % forventer endda vækst på mere end 25 % over de næste tre år. Det tal var 43 % sidste år.

69%
forventer vækst på mere end 25 % de kommende tre år

6 ud af 10 er blevet kontaktet om et salg af virksomheden

Efter et rekordår i 2020 med stor efterspørgsel fra køber, er interessen for ejerskifte på den korte bane dæmpet en smule. 62 % af ejerlederne er således blevet kontaktet vedrørende et salg mod 73 % i 2021.

9 ud af 10 ejerledere har bæredygtighed på agendaen

Hele 9 ud af 10 ejerledere svarer, at bæredygtighed indgår i deres forretningsaktiviteter. Det er især miljø og klima - E’et i ESG - der har høj prioritet. 86 % af dem, der arbejder med bæredygtighed, har således fokus på miljømæssige forhold.

90%
har bæredygtighed på agendaen

“Det er meget positivt, at så mange ejerledere arbejder med bæredygtighed. Det viser, at det i høj grad er en del af ejerlederens DNA at engagere sig det samfund, de er en del af, og særligt i miljømæssige og sociale forhold, ligesom de anser det som vigtigt for deres konkurrenceevne.”

Ejerlederanalysen 2021

Om Ejerlederanalysen 2021

Analysen af de dygtigste ejerledere i Danmark er afsæt for konkurrencen om at blive Årets Ejerleder 2021. PwC analyserer mere end 10.000 ejerledede virksomheder ud fra offentlige regnskabstal. Af disse er 150 ejerledere udvalgt som nominerede, som PwC’s og Nykredits eksperter interviewer personligt, hvorefter der udarbejdes en kvalitativ analyse. Derefter står juryen klar til at mødes og udvælge vinderne i hver region og en vinder på landsplan. De skal overholde følgende krav:

  • A/S – ApS – P/S
  • Minimum 10 ansatte
  • Eksisteret i minimum 5 år
  • Positiv egenkapital og resultat i seneste regnskab
  • Vækst i dækningsbidrag set over en 3-årig periode eller en vækst i dækningsbidrag på min. 15 % i seneste regnskabsperiode
  • Excl. børsnoterede selskaber og deres datterselskaber
  • Excl. datterselskaber af udenlandske virksomheder
  • Excl. selskaber på Børsens Top 100 eller deres datterselskaber
  • Ejerlederen skal have central indflydelse på den daglige drift
  • Ejerlederen skal have en betydende ejerandel (>20 %).

Kilde: Nøgletal, der er brugt i forbindelse med analysen, er alle offentligt tilgængelige og indhentet fra NN Erhverv.

Kontakt os

Ulrik Ræbild

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3288

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Peter Zdrinka Nannestad

Business Development Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 9563

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC