Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Markedet for europæiske børsnoteringer får en god start på 2021 med et forrygende Q1

IPO-markedet i Europa, målt på værdi (provenu) og antal har fået den bedste start på året siden år 2000, og har allerede overgået hele året 2020 målt på IPO værdi. Med 86 noteringer til en værdi på euro 22,6 mia., ligger første kvartal euro 2,3 mia. over hele 2020, og euro 21,4 mia. over første kvartal 2020 målt på værdi.

Det viser PwC’s analyse af markedet for børsnoteringer for Q1 2021.

 

 

En ny opgørelse fra PwC viser, at værdien af børsnoteringer i Europa, målt på provenu, er steget fra euro 1,2 mia. i første kvartal af 2020 fordelt på 16 noteringer til euro 22,6 mia. i første kvartal af 2021 fordelt på 86 noteringer. Til sammenligning var der i hele 2020 135 noteringer, der tilsammen havde en værdi på euro 20,3 mia.

Quarterly European IPO activity since 2017:


Udover stigningen på 1.783% målt på provenu og 438% målt på antal fra Q1 2020 til Q1 2021, viser tallene, at værdien pr. notering er steget. De seks største noteringer i Q1 2021 (InPost SA, Vantage Towers AG, AUTO1 Group SE, Deliveroo plc, Dr Martens plc og Fix Price Group Ltd) havde alle en værdi over euro 1 mia., og rejste tilsammen euro 11,9 mia. - lige over halvdelen af værdien af alle noteringer på europæiske børser i Q1 2021 tilsammen.

"Afslutningen på 2020 gav grobund for optimisme for det europæiske IPO-marked i 2021. Men vi må sige, at vi, med det bedste første kvartal siden år 2000, har fået en bedre start på året, end vi kunne håbe på. Det viser, at der er en stigende tro på markedet, som hovedsageligt er båret af optimisme i forhold til det igangværende vaccineprogram for COVID-19, forbedrede macroøkonomiske forhold og en ophobning af spændende selskaber, der har ventet på det rette tidspunkt til deres børsnotering. Samtidig viser det, at investorerne efterspørger investeringsmuligheder, og derved gør det muligt for selskaberne at benytte børsmarkedet som finansieringskilde. Med den flotte start på 2021, og den aktivitet jeg fornemmer rundt omkring, kan vi godt tillade os fortsat at være optimistiske på det europæiske IPO-markeds vegne.”

Torben Jensen, partner og ekspert i børsnoteringer hos PwC

London Stock Exchange er fortsat størst

London Stock Exchange fortsætter som den europæiske børs med den højeste IPO værdi. I Q1 2021 har de haft 21 IPO’s, der tilsammen har rejst euro 8,4 mia. På London Stock Exchange blev der i første kvartal af 2020 rejst euro 0,7 mia. fordelt på 4 IPO’s.

Næst efter London Stock Exchange kommer, målt på provenu rejst i IPO’s, Euronext Amsterdam med en samlet værdi på euro 4,7 mia. og Deutshe Börse med en samlet værdi på euro 4,5 mia.

Målt på antal, bliver de dog alle slået af Oslo Børs, der i første kvartal af 2021 har haft 27 noteringer. De 27 noteringer har tilsammen rejst euro 2,1 mia.

“På trods af Brexit holder London Stock Exchange fast i positionen som den førende børs i Europa. Tallene viser, at London Stock Exchange også har set en utrolig fremgang i forhold til første kvartal 2020, hjulpet på vej af flere udenlandske udstedere, herunder danske Trustpilot.”

Torben Jensen, partner og ekspert i børsnoteringer hos PwC

Nasdaq Stockholm er dominerende

På Nasdaq Nordic, der omfatter Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Tallinn og Nasdaq Copenhagen, har der i Q1 2021 været 22 IPO’s med en samlet værdi på euro 2,3 mia. Til sammenligning var der 5 IPO’s i første kvartal 2020 til en samlet værdi på euro 226 mio. I hele 2020 var der 28 IPO’s med en samlet værdi på euro 3,2 mia.

Nasdaq Stockholm, med 14 ud af de 22 børsnoteringer og en samlet IPO-værdi på euro 1,8 mia., er fortsat klart den mest aktive af børserne i Nasdaq Nordic. Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Helsinki er med 4 noteringer de næstmest aktive børser målt på antal. Målt på værdi, hvor de 4 IPO’s på Nasdaq Copenhagen har rejst euro 28 mio., bliver Nasdaq Copenhagen imidlertid klart overgået af Nasdaq Helsinki, hvor der er rejst euro 368 mio.

Statistikken dækker ikke over selskaber der rokerer internt på en markedsplads, og medtager kun selskaber, der har rejst minimum $ 5 mio. i forbindelse med børsnoteringen. Ser vi på samtlige IPO’s på Nasdaq Nordic, er der, ifølge Nasdaq Nordic’s oversigt over noteringer, 24 noteringer på First North i Q1 2021, hvilket er 17 flere end i første kvartal af 2020, og 7 noteringer på hovedmarkederne i Q1 2021, hvilket er 4 flere end i Q1 2020.

Nasdaq Copenhagen står for 4 noteringer på First North i Q1 2021, og havde til sammenligning ingen noteringer i Q1 2020. Til gengæld var der ingen noteringer på Nasdaq Copenhagens hovedmarked i første kvartal af 2021.

Sekundære udbud

Provenuet fra europæiske sekundære udbud – det vil sige udbud foretaget af selskaber der allerede er noterede - steg i 2020 med 69% i forhold til 2019. I 2020 rejste 900 udbud euro 134,7 mia. i 2020. Trenden ser ud til at fortsætte. I første kvartal 2021 er der på de europæiske børser rejst euro 38,4 mia. i sekundære udbud.

Værd at bemærke er, at Nasdaq København i første kvartal ligger på tredjepladsen over europæiske børser i forhold til værdien af sekundære udbud. Godt hjulpet på vej af Tryg A/S, der rejste euro 5,0 mia. ud af de euro 6,36 mia., der blev rejst i sekundære udbud på Nasdaq København i første kvartal 2021.

Top five stock exchange by further offers in Europe Q1 2021 (by offering value):

”Vores svenske naboer ligger fortsat komfortabelt i front i forhold til noteringer på Nasdaq Nordic. Men Nasdaq Copenhagen fortsætter de gode takter, og viser, at der er et marked for mindre noteringer i Danmark. Samtidig viser tallene, at Nasdaq Copenhagen er rigtigt godt med i forhold til markedet for sekundære udbud. En børsnotering giver netop mulighed for at hente yderligere kapital i markedet, til for eksempel at finansiere en vækststrategi, så det er positivt at se, at det virker i praksis."

Torben Jensen, partner og ekspert i børsnoteringer hos PwC

Kontakt os

Torben Jensen

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9243

Henrik Kurtmann

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2497 5659

Følg PwC