Brancheanalyse for læger

Download alle konklusionerne fra PwC's nøgletalsanalyse

Igen i år lancerer PwC en regnskabsanalyse af lægebranchen.

Analysen viser, at omsætningen i gennemsnit udgør DKK 5,9 mio. i 2021 mod DKK 5,8 mio i 2020. Andelen af den samlede omsætning, som stammer fra sygesikringshonorar, udgør 93,2% i 2021 mod 93,1% i 2020. Patienthonorarandelen ligger tilsvarende på cirka samme niveau begge år.

Indtjeningen på klinikkerne (pr. ejer) ligger i 2021 på DKK 1,47 mio mod DKK 1,51 mio i 2020. Indtjeningsbidraget (før renter og afskrivninger) for den enkelte klinikejer udgør 25,0% af omsætningen i 2021 mod 26,1% i 2020. Set over de seneste fem år viser vores analyser, at den gennemsnitlige indtjening pr. læge er steget med ca. TDKK 182.

Den samlede omsætning pr. klinik er steget med ca. TDKK 89, og da omkostningerne tilsvarende samlet er steget med ca. TDKK 56, betyder dette, at det samlede resultat for året er steget med TDKK 33 (omregnet pr. ejer til et fald på ca. TDKK 45). Omkostninger udgør samlet 46,9% af omsætningen mod 46,8% i 2020.

Udviklingen i udvalgte nøgletal

Om brancheanalysen for læger

Regnskabsanalysen for læge baserer sig på det store antal klinikker, som PwC betjener inden for lægebranchen. Nøgletallene tager udgangspunkt i regnskaber med afslutningsdato indtil den 31. december 2021, som vi har udarbejdet i løbet af 2022.

Download den fulde analyse og få adgang til alle tal samt PwC's anbefalinger til optimering af omsætning og omkostningsreduktion.

Kontakt os

Steffen Damsgaard Sørensen

Partner, Assurance, Aarhus, PwC Denmark

2141 6090

E-mail

Lars Vagner Hansen

Partner, statsaut. revisor, Ringsted, PwC Denmark

5158 4359

E-mail

Følg PwC