Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

C25 Tax Transparency Survey 2022

Øget transparens om skat hos C25-selskaberne understøtter ESG- og bæredygtighedsagendaen.

C25-selskabernes rapportering om skat viser en stigning i selskabernes transparens på skatteområdet, der understøtter virksomhedernes ESG- og bæredygtighedsagenda. Der er således atter fremgang inden for alle skatteområder i analysen, og i år ses særligt en stigning blandt selskaber, der forklarer deres effektive skatteprocent, samt selskaber, der udarbejder en land-for-land-rapportering i 2021 sammenlignet med 2020.

At kommunikere om virksomhedens skattemæssige bliver en stadig mere vanskelig opgave på grund af den høje kompleksitet i reglerne, og fordi langt de fleste virksomheder skal navigere i skatteregler på tværs af landegrænser. PwC har undersøgt graden af transparens i C25-selskabernes skatterapportering fordelt på i alt ni parametre, og for første gang ses en fremgang på samtlige områder. Eksempelvis ser vi en fordobling i antallet af selskaber, der forklarer deres effektive skatteprocent ved at adressere de vigtigste poster, der påvirker skatteprocenten for året. Udviklingen skal også ses i lyset af, at Danmark sammen med 136 andre OECD-lande har indgået en historisk aftale om nye internationale skatteregler i december 2021. Det betyder bl.a., at der indføres en global minimumsbeskatning på 15 %. Initiativet er genstand for et EU direktiv, som forventes vedtaget snarest.

“Vi ser en udvikling i selskabernes skatterapportering, der afspejler, at området ikke længere er et rent finansielt anliggende, men en integreret del af ESG- og bæredygtighedsagendaen. Skatter betragtes ikke som et finansielt anliggende, men som et bidrag til at understøtte langsigtede målsætninger inden for bæredygtighed, der både er til gavn for selskaberne selv og samfundet.”

Susanna F. Bjerrum Poulsen, Partner i Tax

Derudover er vedtagelsen af EU-direktivet om offentlig land-for-land-rapportering nu en realitet, og selskaberne er begyndt at forberede sig på de nye krav om rapportering. Såvel den globale minimumsskat som offentlig land-for-land rapportering har til hensigt at øge transparensen i relation til skattemæssige forhold for multinationale virksomheder. Ifølge analysen er antallet af C25-virksomheder, der udarbejder land-for-land-rapporteringer efter et framework, da også steget til 4 selskaber i 2021 mod 1 selskab i 2020. En flot stigning på trods af det fortsat relativt lave antal. Årets analyse viser desuden, at ni virksomheder i 2021 offentliggør en form for information eller data om deres samlede skattebidrag (TTC). Det er en stigning på tre i forhold til 2020. Virksomhedernes TTC-oplysninger er ofte fordelt geografisk i overensstemmelse med typen af skatter og afgifter og skelner mellem skatter, der pålægges virksomhederne, og skatter, som virksomhederne opkræver på vegne af skattemyndighederne.

Kontakt os

Susanna F. Bjerrum Poulsen

Partner, Financial Services Tax/Corporate Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 9447

Charlotte Dohm

Partner, TAX, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9428

Følg PwC