Ejerledernes vækstforventninger falder fra et højt niveau

Ejerlederanalysen 2022

De danske ejerledere kommer fra en periode med høj vækst, hvor 6 ud af 10 ejerledere har oplevet vækst på mere end 25 % over de seneste tre år. De står dermed relativt stærkt på vejen ind i en mere usikker fremtid, hvor de giver udtryk for mere afdæmpede vækstforventninger. Det viser Ejerlederanalysen 2022.

Download highlights Læs pressemeddelse

Ejerledernes vækstforventninger er blevet mere afdæmpede

Når ejerlederne ser tre år frem, forventer de fleste omsætningsvækst. Men andelen af ejerledere med høje vækstforventninger falder. I 2021 svarede 2 ud af 3 (69 %) ejerledere således, at de forventede vækst på mere end 25 % over de kommende 3 år. I 2022 er det hver anden ejerleder.

Flere ejerledere er åbne over for et fremtidigt salg

Der sker en fortsat stigning i andelen af ejerledere, der overvejer et fremtidigt salg af deres virksomhed. I 2022 vurderer 76 % af ejerlederne således, at et fremtidigt salg af deres virksomhed kan komme på tale (mod 74 % i 2021 og 67 % i 2020). De færreste forventer dog at sælge på den helt korte bane.

76%
er åbne over for et fremtidigt salg af deres virksomhed

"Ejerlederne har fortsat høje forventninger til fremtidig vækst, men der er ingen tvivl om, at de, ligesom erhvervslivet generelt, er påvirkede af bl.a. den høje inflation, stigende energipriser, brudte forsyningskæder og geopolitisk uro i verden.''

Ulrik Ræbild, Partner, PwC Denmark

Mangel på kvalificeret arbejdskraft truer væksten

Ejerledernes kamp for kvalificeret arbejdskraft langt fra slut. 35 % af ejerlederne svarer, at virksomhedens vækstforventninger er negativt påvirket af den aktuelle mangel på kvalificeret arbejdskraft. Og alene inden for de sidste 12 måneder har ca. halvdelen af ejerlederne oplevet ikke at kunne rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer.

Tillid er afgørende for at tiltrække talent

2 ud af 3 af ejerledere forventer at øge investeringerne i talenttiltrækning de kommende 3 år. Af dem, der vil øge investeringerne, forventer 43 % at øge dem med mere end 10 %. Et stort flertal af ejerlederne mener desuden, at tillid til virksomhedens omdømme er vigtigere for at kunne tiltrække og fastholde talent sammenlignet med for 3 år siden.

88%
er enige i, at tillid til virksomhedens omdømme er blevet vigtigere i rekrutteringen

Om Ejerlederanalysen 2022

Analysen blandt de dygtigste ejerledere i Danmark er afsæt for konkurrencen om at blive Årets Ejerleder 2022. PwC ser på mere end 10.000 ejerledede virksomheder ud fra offentlige regnskabstal. Af disse er 159 af de bedst performende ejerledere udvalgt som nominerede. PwC’s og Nykredits eksperter interviewer de 159 ejerledere personligt, hvorefter der udarbejdes en kvalitativ analyse. Derefter står juryen klar til at mødes og udvælge vinderne i hver region og én vinder på landsplan. De skal overholde følgende krav:

  • A/S – ApS – P/S
  • Minimum 10 ansatte
  • Eksisteret i minimum 5 år
  • Positiv egenkapital og resultat i seneste regnskab
  • Vækst i dækningsbidrag set over en 3-årig periode eller en vækst i dækningsbidrag på min. 15 % i seneste regnskabsperiode
  • Excl. børsnoterede selskaber og deres datterselskaber
  • Excl. datterselskaber af udenlandske virksomheder
  • Excl. selskaber på Børsens Top 100 eller deres datterselskaber
  • Ejerlederen skal have central indflydelse på den daglige drift
  • Ejerlederen skal have en betydende ejerandel (>20 %).

Kilde: Nøgletal, der er brugt i forbindelse med analysen, er alle offentligt tilgængelige og indhentet fra NN Erhverv.

Contact us

Ulrik Ræbild

Partner, PwC Denmark

Tel: 3945 3288

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tel: 3945 3579

Peter Zdrinka Nannestad

Business Development Director, PwC Denmark

Tel: 3945 9563

Morten Klinkby

Manager, PwC Denmark

Tel: 3945 9348

Følg PwC