Ny kriminalitet vinder frem i erhvervslivet efter COVID-19-pandemien

PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey 2022

Cyberkriminalitet topper listen over aktuelle trusler for erhvervslivet, mens nye risici fra bl.a. svig med forsyningskæder vinder frem i kølvandet af COVID-19-pandemien, ligesom svig med ESG-rapportering kan påvirke virksomhedernes trusselsbillede i fremtiden.

Ifølge PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey 2022 har knap halvdelen af virksomhederne (46 %) oplevet svindel eller økonomisk kriminalitet i løbet af de seneste to år. Særligt virksomheder inden for teknologi, telekommunikation, underholdning og medier har været hårdt ramt (66 %). Langt størstedelen af de ramte virksomheder oplevede nye tilfælde af svig som følge af COVID-19-pandemien (70 %).

 

Cyberkriminalitet topper listen over trusler

Cyberkriminalitet er steget i løbet af de sidste to år (fra 34 % i 2020 til 37 % i 2022). Dermed overhaler cyberkriminalitet i dette års undersøgelse kundesvig, der omvendt er faldet i periode (fra 35 % i 2020 % til 33 % i 2022), som var den største trussel i 2020, hvor PwC senest foretog undersøgelsen. Samtidig er berigelseskriminalitet på arbejdspladsen faldet (fra 31 % i 2020 til 25 % i 2022) sandsynligvis fordi færre har adgang til virksomhedens aktiver, bl.a. som følge af mere hjemmearbejde.

Hvilke typer bedrageri eller anden økonomisk kriminalitet har din virksomhed været udsat for de seneste 24 måneder?

Type 2022 2020 2018
Cyberkriminalitet 37% 34% 31%
Kundesvig 33% 35% 29%
Berigelseskriminalitet på arbejdspladsen 25% 31% 45%

Fremkomsten af flere digitale platforme øger risikoen for svindel og økonomisk kriminalitet. Samtidig har COVID-19-pandemien sat skub i den digitale udvikling, hvor mange flere arbejder hjemmefra en tidligere. Det har betydet, at der er dukket flere sårbarheder op over for eksterne kriminelle. Således svarer ca. 69 % af de virksomheder, der har oplevet svig, at den mest disruptive hændelse kom via et eksternt angreb eller et samarbejde mellem eksterne og interne kilder.

“Undersøgelsen viser, at virksomheder primært styrker deres interne kontroller, tekniske muligheder og rapportering for at forhindre og opdage svindel. Men at forsvare sig mod nye eksterne trusler kræver det et andet sæt værktøjer og et kontinuerligt fokus på politikker, træning, kontroller og i stigende grad brug af sofistikeret teknologi”

Brian ChristiansenPartner, Risk Assurance, PwC

Nye risici som bl.a. svig med ESG-rapportering og forsyningskæder har potentiale til at forårsage større forstyrrelser i fremtiden. 8 % af de virksomheder, der har været ramt af svig, har oplevet svig med miljø-, samfunds- og ledelsesrapportering (ESG). I takt med at ESG bliver ved med at stige i betydning for interessenter, kan incitamentet til at begå svindel på dette område også vokse. Tilsvarende har hver ottende virksomhed oplevet nye tilfælde af forsyningskædesvindel som følge af forstyrrelsen forårsaget af COVID-19, og hver femte ser forsyningskædesvindel som et område med øget risiko som følge af pandemien.

Om undersøgelsen

I alt 1.296 respondenter fra 53 lande, herunder Danmark, har deltaget i undersøgelsen, der giver indsigt i truslen fra økonomisk kriminalitet og besvigelser, omkostninger ved svindel, og hvad virksomheder skal gøre for at forudsige og forhindre svindel.

Kontakt os

Brian Christiansen

Brian Christiansen

Partner, Chief Sustainability Operating Officer, PwC Denmark

Tlf: 5140 8040

Anastassia  Stukan

Anastassia Stukan

Director, Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 2168 9587

Følg PwC