PwC’s Global Risk Survey

PwC’s Global Risk Survey 2022 identificerer de største risici og udfordringer, som risikoansvarlige står overfor, samt hvad de gør for at styre risici bedre.

Verden er anderledes, end den var for to år siden. Det samme er risikomiljøet, som organisationer opererer i, da det er præget af fx pandemien, geopolitiske kriser, flaskehalse i forsyningskæden og cyberangreb. I dette turbulente landskab oplever mange ledere et behov for at revidere og tilpasse deres strategier og driftsmodeller i et hurtigt tempo.

Hvilke risici følger med disse ændringer? Hvordan kan virksomhedsledere afdække muligheder lige så let, som de ser de risici, de skal imødegå? I PwC’s Global Risk Survey 2022 identificerer vi bl.a. top-risici mod omsætningsvækst, samt hvad man bør gøre for at styre risici bedre.

Top 5-risici mod omsætningsvækst

I rapporten er der identificeret top 5-risici mod omsætningsvækst:

  • Marked
  • Forretnings-/driftsmodel
  • Cyber/informationsstyring
  • Eksterne forandringer
  • Geopolitik

Forretningsmæssige muligheder som følge af et ændret risikobillede

Vores globale rapport fremhæver fem områder, som organisationer bør overveje for at drive deres risikostyring fremad:

  1. Engagér tidligt og få risikoindsigt så snart en beslutning træffes
  2. Tag et panorama-kig på risiko
  3. Anvend risikoappetit til at drage fordel af ‘upside risk’
  4. Gør risiko-baseret beslutningstagning mulig gennem systemer og processer
  5. Mere fokus på de absolut væsentligste risici

Om Global Risk Survey 2022

Global Risk Survey er baseret på svar fra 3.584 virksomheds-, risiko-, revisions- og compliance-ledere og er gennemført i perioden 4. februar til 31. marts 2022. 58 % af de adspurgte er ledere i store virksomheder (1 mia. USD og derover i omsætning). 19 % er i virksomheder med 10 mia. USD og derover i omsætning. Respondenterne opererer i en række brancher: Finansielle tjenesteydelser (23 %), Industriel fremstilling (22 %), Detail- og forbrugermarkeder (16 %), Energi, forsyningsselskaber og ressourcer (15 %), Teknik, medier, telekommunikation (13 %), Sundhed (9 %) og offentlige og offentlige tjenester (2 %). Respondenterne repræsenterer forskellige regioner: Vesteuropa (30 %), Nordamerika (29 %), Asien og Stillehavsområdet (21 %), Latinamerika (12 %), Central- og Østeuropa (3 %), Mellemøsten (3 %) og Afrika (3%).
 

Kontakt os

Brian Christiansen

Brian Christiansen

Partner, Chief Sustainability Operating Officer, PwC Denmark

Tlf: 5140 8040

Følg PwC