Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

NextGen Survey 2022

Næste generation i nordiske familieejede virksomheder er grønnere end de globale. Det viser PwC's NextGen Survey, der undersøger, hvad NextGens ser som hovedprioriteter for de kommende år, og hvad de forventer af deres fremtidige rolle.

Om undersøgelsen

NextGen Survey er en global survey blandt næste generation i familievirksomheder. Surveyen undersøger, hvad NextGens ser som hovedprioriteter for virksomheden de kommende år, herunder deres egen rolle i virksomheden. I alt 1.036 såkaldte NextGens har svaret fra 68 lande, herunder Norden.

Nordens NextGens er grønnere end de globale

Den næste generation i de nordiske familieejede virksomheder har bæredygtighed højt på deres liste over prioriteter de kommende to år, hvor kun vækst ligger højere. Knap halvdelen svarer, at de har som prioritet at øge virksomheden fokus på investeringer i bæredygtighed. Til sammenligning er der kun 31 % globalt, der svarer det samme. Også når det kommer til at begrænse virksomhedens klimaaftryk, er de nordiske NextGens mere ambitiøse end de globale. 42 % mener således, at en reduktion af virksomhedens miljømæssige aftryk bør være en fremtidig prioritet, mens det blot er 24 % globalt.

Såvel bevidste forbrugere som medarbejdere har i stigende grad forventninger om, at man som virksomhed forpligter sig på at bidrage til at løse de store samfundsudfordringer. Der er ingen tvivl om, at bæredygtighed bliver et stadigt vigtigere konkurrenceparameter, herunder at kunne rapportere om ESG-forhold.

Karina Hejlesen Jensen, Partner i Tax, PwC Denmark

NextGen vil aktivt engagere sig i investeringer i bæredygtighed

44 % i den nordiske NextGen er i dag aktivt engageret i virksomhedens arbejde med at opnå vækst. Til sammenligning siger blot hver tredje, at de i dag er aktivt involveret i at øge virksomhedens fokus på investeringer i bæredygtighed. Dog forventer hele 86 % at blive engageret i denne aktivitet på sigt, og dermed er investeringer i bæredygtighed den prioritet, hvor flest nordiske NextGens forventer at spille en aktiv rolle i fremtiden. 

Et flertal af de nordiske NextGen ser positivt på deres egen værdi for virksomheden. De er dog bevidste om, at de skal have udviklet deres kompetencer inden for særligt de områder, der også er deres hovedprioriteter for virksomheden de kommende to år, nemlig vækst og bæredygtighed.

Karina Hejlesen JensenPartner i Tax, PwC Denmark

NextGen føler et stort ansvar for klimakampen

De nordiske NextGens mener i højere grad end den nuværende generation, at virksomheden har et ansvar for at bekæmpe klimaændringer (86 % mod 69 %), hvilket også gør sig gældende globalt. Det er dog kun 51 % af de nordiske NextGens og (47 % af den nuværende generation), der er enige i, at virksomheden i dag har en udviklet og kommunikeret bæredygtighedsstrategi. 

 

De rette kompetencer for fremtidens ledere

NextGens vurderer selv, at de har behov for at udbygge deres kompetencer for at kunne udfylde deres fremtidige rolle. Det gælder særligt inden for det finansielle, hvilket 7 ud af 10 svarer, ligesom ca. halvdelen vurderer, at de har behov for at styrke deres kompetencer indenfor ledelse, og 44 % svarer, at de har behov for kompetencer indenfor ESG.

 

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Følg PwC