Global Working Capital Study 22/23

Det er vigtigere end nogensinde at skærpe virksomhedens fokus på optimering af arbejdskapital og pengestrømsstyring.

Vi befinder os i en historisk usikker tid med bl.a. høj inflation og energikrise. Og selvom nøgletallene i PwC's seneste globale Working Capital undersøgelse har vist tegn på genopretning, er øget økonomisk modvind, løbende forstyrrelser i forsyningskæderne og stigende pres på likviditeten alle faktorer, der viser vigtigheden af at optimere arbejdskapitalen.

Der er et øget fokus på bedre styring af og opfølgning på debitorer, men på lagerområdet ses der ingen forbedring. Dette er samtidig maskeret af, at de vedvarende udfordringer i leveringskæden har ført til mangel på nogle varegrupper og overkøb af andre. Samtidig ser vi en ændring i forbrugsmønsteret, hvor forbrugerne i større grad begynder at efterspørge billigere alternativer som følge af mindre rådighedsbeløb (da en stadig stigende del af indkomsten vil gå til betaling af energi, renter mv.). Der er derfor en stor risiko for at virksomheder med produkter i den dyrere ende kan blive ramt dobbelt i form af vigende salg og stigende varelagre. Det har i Danmark også været forstærket af at forbrugerne under COVID-19 i stigende grad købte dyrere varer. Stigende transportomkostninger har også gjort varerne dyrere.

Den stigende inflation vil alt andet lige føre til stigende varelagre og kombineret med de stigende renter og en begyndende forsigtighed hos bankerne, er der flere og flere virksomheder, som begynder at se på hhv.:

  • Hvilken likviditet som kan hentes ud af deres arbejdskapital
  • Hvorvidt deres operationelle processer på området kan klare de yderligere udfordringer, som kan skimtes i horisonten.
Følg PwC