Kønsdiversitet på bachelor- og kandidatuddannelser på CBS

En rapport fra World Economic Forum viser, at Danmark rangerer på en 32. plads i 2022, når det kommer til kønsdiversitet og ligestilling. Den manglende ligestilling mellem kønnene kommer særligt til udtryk i erhvervslivet, hvor danmark rangerer på en 95. plads bedømt ud fra andelen af kvinder med topposter og lederstillinger.

Download hele rapporten

Der er en række forhold og årsager, som har betydning for, hvor meget eller lidt kønsdiversitet der er i danske virksomheder. Eksempelvis kan uddannelsessystemet spille ind i virksomhedernes muligheder for at skabe større kønsdiversitet. Derfor har PwC og Axcelfuture lavet en analyse om kønsdiversitet på Copenhagen Business School (CBS) for at kigge på, hvordan denne påvirker virksomheders rekrutteringsgrundlag og mulighed for at kunne rekruttere balanceret mellem kvinder og mænd. 

Kønsfordeling på kandidatuddannelser og højtlønnede uddannelser

45 % af de kandidatstuderende på CBS går på en uddannelse med skæv kønsfordeling. 2.000 af de i alt 7.500 kandidatstuderende går på uddannelser med minimum 60 % kvinder, mens 1.400 studerer på en studieretning med en klar overvægt af mænd. 55 % går på en kønsbalanceret uddannelse med mellem 40-60 % kvinder. Den traditionelle cand. merc. (Erhvervsøkonomi) læses af 42 % af de kandidatstuderende og er fordelt med 42 % kvindelige og 58 % mandlige kandidatstuderende

Kønsfordeling på kandidatuddannelser og højtlønnede uddannelser

Manglende kønsdiversitet på de kandidatuddannelser, som giver adgang til højtlønnede stillinger

Top 5 kandidatuddannelser på CBS, som efterfølgende udløser de højeste lønninger, er primært mandsdominerede. Kun Erhvervsøkonomi og jura har et marginalt overtal af kvinder med 53 %. De resterende fire kandidatuddannelser er mandsdomineret og består i gennemsnit af 66 % mænd og 34 % kvinder. De fem uddannelser på CBS ligger alle i top 15 over de kandidatuddannelser, som udløser de højeste lønninger i samfundet. 

Der er et overtal af kvindelige studerende på de fem CBS-uddannelser, som giver lavest løn efter endt uddannelse. Den manglende kønsdiversitet kommer særligt til udtryk ved Erhvervsøkonomi og psykologi-uddannelsen, hvor 8 ud af 10 er kvinder. På de fem kvindedominerede uddannelser udgør mændene i gennemsnit 29 % af de studerende.

Manglende kønsdiversitet på de kandidatuddannelser, som giver adgang til højtlønnede stillinger

Analysen viser, at:

45 %

af de kandidatstuderende går på en uddannelse med skæv kønsfordeling

27 %

går på studieretninger med en klar overvægt af kvinder, og 18 % går på studieretninger med et klart flertal af mænd

83 %

på de kvindedominerende kandidatuddannelser i 2021 var kvinder. I 2014 var andelen på 74%

31 %

på de mandsdominerende kandidatuddannelser i 2021 var kvinder. I 2014 var andelen på 37 %

Uddannelsesvalg på tværs af køn på kandidatniveau i 2021

Opdelingen af særligt kvindedominerede uddannelsesretninger bliver endnu større på kandidatuddannelserne. Her er der fire uddannelsesretninger med mellem 80 og 90 % kvinder. HR-management ligger i toppen efterfulgt af Interkulturelle markedsstudier, Erhvervsøkonomi og psykologi samt Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation. I den modsatte ende ligger særligt matematisk tunge kandidatuddannelser med 60 til 80 % mænd.

Uddannelsesvalg på tværs af køn på kandidatniveau i 2021

Historisk udvikling: De kønsdominerede uddannelser er blevet mere kønsdomineret

Udviklingen i kønsskævhed er endnu mere tydelig på kandidatniveau. På de kvindedominerede uddannelser er den gennemsnitlige andel af kvinder steget fra 74 % i 2014 til 83 % i 2021, ligesom de mandsdominerede uddannelser er blevet mere mandsdominerede. Her var 37 % af de studerende kvinder i 2014, mens denne andel er faldet til 31 % i 2021.Der er altså en klar tendens til, at kønspolariseringen er blevet større over den seneste årrække.

Historisk udvikling: De kønsdominerede uddannelser er blevet mere kønsdomineret

Brian Christiansen

Partner, Chief Sustainability Operating Officer, København, PwC Denmark

3945 9080

E-mail

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG og Sustainability-ydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail

Følg PwC