Markedet for virksomhedshandler trodser frygten for recession

M&A-aktiviteten faldt i 2022 fra et rekordhøjt niveau i 2021. 6 ud af 10 topledere planlægger dog at holde fast i M&A-aktiviteterne i 2023, selvom markedet for virksomhedshandler fortsat er præget af makroøkonomisk volatilitet, herunder frygt for recession. Det viser PwC’s 2023 Global M&A Industry Trends Outlook

2023 Global M&A Industry Trends Outlook viser, at det samlede antal virksomhedshandler faldt fra det rekordhøje niveau med 65.000 handler globalt i 2021 til knap 55.000 handler i 2022. Det er dog fortsat 9 % over niveauet fra før COVID-19-pandemien i 2019. Ser vi nærmere på det danske marked er antallet af transaktioner i andet halvår 2022 ca. 23 % lavere end i 2021. 

“Selvom vi har oplevet et fald i aktiviteten i 2022, er det værd at bemærke, at ændringen sker fra et rekordhøjt niveau i 2021, så vi nærmer os måske mere et mere normalt niveau,” fortæller Jan Hetland Møller, partner og leder af Deals i PwC.

6 ud af 10 topledere forventer at fastholde M&A-aktiviteter i 2023, selvom den globale aktivitet på markedet for virksomhedshandler fortsat er præget af lav visibilitet grundet makroøkonomisk volatilitet. Kun 14 % har udsat planlagte M&A-aktiviteter, mens yderligere 23 % overvejer det. 

Investorer og erhvervsledere holder fast i M&A-aktiviteter, da der er en vis villighed til at løbe en kortsigtet økonomisk risiko for at sikre en langsigtet strategi for forretningstransformation. Mange planlægger således fortsat virksomhedshandler i et marked, der er præget af stigende renter, store fald i værdiansættelser, geopolitiske spændinger, herunder krigen i Ukraine, og fortsatte forstyrrelser i forsyningskæder.

Jan Hetland MøllerPartner og leder af Deals, PwC

Ofte har markedet for virksomhedshandler en tendens til at aftage i tider med stor usikkerhed eller markedsvolatilitet. Det kan dog også være et fordelagtigt tidspunkt for købere, da værdiansættelserne i sådanne perioder kan blive mere attraktive. Der vil typisk være en mindsket konkurrence om virksomheder, der kommer på markedet, hvilket åbner muligheder for dem som har finansiering og/eller synergier at bringe i spil.

Jan Hetland Møller, partner og leder af Deals, PwC

Usikkert marked påvirker M&A aktører forskelligt

Det mere usikre og volatile marked påvirker M&A-aktører forskelligt, hvilket har skabt klare fordele for nogle og udfordringer for andre. Ifølge analysen kan virksomheder, der har kapital og vækstambitioner, klare sig bedre på et mere usikkert marked med høje renter og udfordringer med at skaffe finansiering. Nogle virksomheder står omvendt over for et pres for at nedbringe gæld med frasalg, og flere erkender nu behovet for at være agile og omkalibrerer deres porteføljer.

"Topledere vil uden tvivl overveje muligheden for virksomhedshandler for at optimere deres porteføljer og overveje, hvor strategisk M&A kan hjælpe med at drive vækst eller understøtte en transformation,” siger Jan Hetland Møller.

Kapitalfonde har rejst rekordstore mængder af penge til at arbejde i løbet af de sidste par år, og dette har ændret dynamikken i det overordnede M&A-marked markant.
 

Høje renter og udfordringer med at skaffe finansiering gennem lånemarkeder har dog udfordret buyout-aktiviteten hos kapitalfonde. Denne udfordring ses dog allerede mitigeret via alternative finansieringsformer (inkl. sælgerfinansiering) og accept at periodevis lavere gearing.

Jan Hetland MøllerPartner og leder af Deals, PwC

Den makroøkonomiske volatilitet og geopolitiske uro påvirker industrierne forskelligt. Her fem udvalgte:

Teknologi, medier og telekommunikation

Digitalisering er et fortsat vigtigt fokusområde for virksomheder inden for industrien. Software-transaktioner vil således fortsat dominere på niveau med 2022, hvor de har tegnet sig for to tredjedele (71 %) af teknologihandelsaktiviteten og tre fjerdedele (74 %) af handelsværdierne.

Læs mere i Global M&A Trends in Technology, Media and Telecommunications: 2023 Outlook.

Energi og forsyning

Energiomstilling og behovet for sikkerhed i forsyningskæderne vil fortsat drive en del virksomhedshandler og tiltrække nye investorer, ligesom det vil øge kompleksiteten inden for M&A-markedet for energi og forsyning. I løbet af det seneste år har vi fx set adskillige eksempler på transaktioner, hvor virksomheder fra forskellige sektorer eller undersektorer nærmer sig hinanden.

Læs mere i Global M&A Trends in Energy, Utilities and Resources: 2023 Outlook.

Industrielle virksomheder

Porteføljeoptimering vil drive frasalg og opkøb, især drevet af fokus på bæredygtighed og digital transformation.

Læs mere i Global M&A Trends in Industrial Manufacturing and Automotive Sectors: 2023 Outlook

Forbrug

Mens forbrugernes købekraft fortsat svækkes af inflationen og høje renter, vil investorer fortsætte med at justere deres porteføljer og dermed tilpasse sig de forbrugertendenser, der er accelereret under COVID-19-pandemien. M&A vil indgå som en vigtig del af deres strategi for at opnå dette.

Læs mere i Global M&A Trends in Consumer Markets: 2023 Outlook.

Pharma og biotek/medico

Virksomhederne inden for industrien har rigelig med kapital, og interessen fra kapitalfonde er høj. Biotek, MedTech, forbrugerrettet sundhedsvæsen og digitale sundhedsløsninger mfl. forventes desuden at tiltrække stor investorinteresse.

Læs mere i Global M&A Trends in Health Industries: 2023 Outlook.

Financial Services

Disruption fra platforme og FinTech driver hurtige teknologiske ændringer på tværs af FS og vil sætte skub i markedet for M&A, efterhånden som de finansielle virksomheder søger at erhverve digitale muligheder.

Læs mere i Global M&A Industry Trends in Financial Services: 2023 Outlook.

Kontakt os

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 4075 6991

Følg PwC