Dansk erhvervslivs syn på AI

AI medfører et større ansvar for topledelsen

#
  • 06/06/24

85 % af erhvervslederne mener, at udviklingen inden for AI medfører et større etisk ansvar for topledelsen, men mange har endnu ikke retningslinjer for brugen af AI. Samtidig står manglende viden og kompetencer i vejen for at komme i gang med AI-værktøjer. Det viser en ny undersøgelse fra PwC og Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL).

73%

anvender AI-værktøjer i dag, og om 18 måneder er 95 % i gang

85%

mener, at udviklingen medfører et større etisk ansvar for topledelsen

54%

har indført interne retningslinjer for brugen af AI

49%

vurderer, at manglende viden står i vejen for deres brug af AI

Udbredelsen af AI går stærkt

Undersøgelsen viser, at 73 % af de danske virksomheder i dag anvender AI-værktøjer, og i løbet af 18 måneder forventer hele 95 % at være i gang med AI. Især den nye bølge af generativ AI med ChatGPT, Copilot mv. har vundet indpas i dansk erhvervsliv. Blandt virksomhederne, der i dag anvender af AI-værktøjer, fortæller hele 93 % således, at de i dag benytter generativ AI. 

88 % af erhvervslederne fortæller desuden, at de er begejstrede for de nye muligheder, som AI giver, og de forventer at realisere en række gevinster gennem AI. Hele 83 % af erhvervslederne forventer at øge effektiviteten, 61 % forventer at forbedre deres produkter og services, og 59 % regner med at reducere omkostningerne gennem AI.

Spørgsmål: Anvender din virksomhed i dag AI-værktøjer?

 

AI-udviklingen medfører et større etisk ansvar

Med det store potentiale i AI følger også nye risici og etiske overvejelser om brugen og udvikling af teknologierne. 85 % af erhvervslederne er da også enige i, at udviklingen inden for AI medfører et større etisk ansvar for topledelsen. Men blot lidt over halvdelen (54 %) af virksomhederne, der i dag anvender AI, har indført interne retningslinjer for at sikre ansvarlig brug af AI i virksomheden, mens 24% fortæller, at deres virksomheder har udarbejdet en politik for etisk og ansvarlig brug af AI.

Spørgsmål: Hvor enig er du i følgende udsagn om AI og ledelse?

(Figuren viser andelen, der har svaret delvist enig eller helt enig)

Spørgsmål: Anvender din virksomhed i dag AI-værktøjer?

 

Erhvervslederne mangler overblik over lovgivningen

Undersøgelsen viser desuden, at et stort flertal ser positivt på regulering af AI, men mange mangler et overblik over lovgivningen. 67 % af erhvervslederne fortæller således, at de er positive eller meget positive over for regulering af AI, men næsten lige så mange (59 %) fortæller, at de i mindre grad eller slet ikke har overblik over reguleringen af AI, herunder EU’s AI Act. Det er da også kun 8 %, der på nuværende tidspunkt har foretaget en modenshedsvurdering af, hvor deres virksomhed står i forhold til at leve op til de nye kravene. 5 2% forventer at tage fat på denne opgave inden for de næste 18 måneder.

67%

Fortæller, at de er positive eller meget positive over for regulering af AI, herunder EU’s AI Act, mens blot 3 % er negative

Spørgsmål: I hvilken grad har du overblik over reguleringen af AI, herunder EU's AI Act (AI-forordningen)?
Spørgsmål: Har din virksomhed foretaget en modenhedsvurdering med henblik på at leve op til kravene i AI-forordningen?

Manglende kompetencer ses som den største barriere for at komme i gang med AI

Ifølge undersøgelsen mangler virksomhederne de fornødne kompetencer for at tage de afgørende skridt inden for AI. Manglende viden og kompetencer topper således listen over barrierer for at komme i gang med AI-værktøjer, og knap halvdelen (48 %) af erhvervslederne vurderer da også, at virksomhedens generelle kompetenceniveau inden for AI er lavt eller meget lavt på nuværende tidspunkt, mens blot 13 % vurderer det som højt eller meget højt. Erhvervslederne fortæller endvidere, at de står over for at skulle opkvalificere medarbejdere for at sikre de fornødne kompetencer inden for AI. 37 % har allerede iværksat dette, mens yderligere 52 % forventer at skulle opkvalificere medarbejdere inden for AI i løbet af de næste 18 måneder.

Hvordan vil du vurdere din virksomheds generelle kompetenceniveau inden for AI på nuværende tidspunkt?
I hvilken grad ser du følgende som barrierer for, at din organisation kan komme i gang med AI-værktøjer?

(Figuren viser andelen, der har svaret i høj eller meget høj grad)

Om undersøgelsen

Undersøgelsen “Dansk erhvervslivs syn på AI” er foretaget af PwC i samarbejde med Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL) som optakt til VL Døgnet 2024 under temaet “Kræver kunstig intelligens mere intelligent ledelse?”. Spørgeskemaet er sendt til ca. 4.500 erhvervsledere (CEO’er/topledere, divisionsledere, ejerledere, bestyrelsesformænd mv.), hvoraf 455 har gennemført undersøgelsen online i perioden 24. april til 17. maj 2024.

 

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Head of Consulting, Direktør, København, PwC Denmark

2811 1592

E-mail

Følg PwC