Kursusforløb i ansvarlig anvendelse af AI

Bliv klædt på til at håndtere kravene i EU’s nye lovgivning på området for kunstig intelligens, AI Act, så du kan udnytte teknologiens fulde potentiale og arbejde ansvarligt og professionelt med AI.

Skriv dig på interesselisten og få besked, så snart du kan tilmelde dig det nye AI kursusforløb

Kunstig intelligens (AI) har allerede transformeret den måde, vi lever og arbejder på – og det skaber hver dag nye muligheder for både enkeltpersoner, organisationer og samfund.

Efterhånden som AI bliver mere udbredt, er det dog vigtigt at sikre, at teknologien bruges på en ansvarlig måde. Responsible AI (RAI) er en tilgang til at designe, udvikle og implementere AI-systemer, der stemmer overens med etiske principper, juridiske og regulative krav samt sociale normer og værdier. Det er helt afgørende at få styr på, ikke mindst i lyset af den nye AI forordning fra EU, som snart vil regulere udviklingen og brugen af AI.

Kursusforløbet i ansvarlig anvendelse af AI er baseret på PwC’s Responsible AI Playbook og EU's AI Act og har til formål at give dig et omfattende overblik over de vigtigste koncepter inden for AI, afgørende rammer omkring arbejdet og bedste praksis for Responsible AI. Alt sammen med fokus på praktisk vejledning i, hvordan du kan anvende det i dine egne AI-projekter.

Kursusforløbet vil være dialogbaseret med en god balance mellem teori og praksis. Du får mulighed for at lære af eksperter, udveksle erfaringer og perspektiver samt inddrage eksempler og problemstillinger fra den virkelige verden.

 

Vi er lige ved at færdiggøre de sidste detaljer omkring forløbet. Skriv dig på interesselisten og få besked, når du kan tilmelde dig.

Skriv dig på listen her

 

Kursusforløbet består af fire moduler, der dykker ned i forskellige aspekter af arbejdet med Responsible AI. Alt efter din virksomheds behov kan du skræddersy dit kursusforløb, så du enten deltager i enkelte eller alle fire moduler.

 • Modul 1 – Introduktion til AI og Prompt Engineering (1 dag):
  Dette modul dækker den grundlæggende forståelse af AI, herunder AI Act og arbejdet med Responsible AI i forbindelse med compliance og risk management. Derudover dykker vi ned i eksempler på, hvordan man laver gode prompts, som fører til bedst mulige resultater.
 • Modul 2 - Ansvarlig AI, strategi og styring (1 dag):
  Dette modul dækker de strategiske og organisatoriske aspekter af Responsible AI, og hvordan man handler i overensstemmelse med gældende AI regulativer. Det omhandler fx hvordan man definerer værdien af AI, fastlægger etiske og bæredygtige principper og politikker, etablerer styring, strukturer og processer samt vurderer og styrer risici i brugen af AI.
 • Modul 3 - Tekniske praksisser for ansvarlig brug af AI (1 dag):
  Dette modul dækker de tekniske aspekter af Responsible AI såsom at sikre datakvalitet og privatliv, mindske bias og uretfærdighed, øge sikkerheden og robustheden samt give fortolkning og forklaring.
 • Modul 4 - Ansvarlig AI-uddannelse og forandringsledelse (1 dag):
  Dette modul dækker de menneskelige og kulturelle aspekter af Responsible AI såsom at tilpasse og opkvalificere interessenter, fremme tillid og gennemsigtighed samt implementering af forandringsledelse og kommunikationsstrategier.

OBS: Du kan skræddersy dit kursusforløb, så du enten deltager i enkelte moduler eller alle fire moduler i en samlet pakke.

Få uddybende informationer om de enkelte moduler, datoer og priser, når vi lancerer kursusforløbet. Skriv dig op nu og få besked, så snart vi åbner for tilmelding.

Skriv dig på listen nu

Udbytte

Efter deltagelse på et eller flere moduler, vil du blandt andet være i stand til at:

 • Forstå kernekoncepter og principper i Responsible AI og AI-forordningen, herunder hvordan du forholder dig til egne AI-projekter.
 • Identificere og adressere de potentielle etiske, juridiske, sociale og miljømæssige konsekvenser og risici ved AI.
 • Anvende Responsible AI-rammerne og værktøjer til at designe, udvikle og implementere AI-systemer, der er tilpasset dine organisatoriske værdier og mål.
 • Kommunikere og samarbejde effektivt med forskellige interessenter om Responsible AI-relaterede emner og muligheder.

Målgruppe

Kursusforløbet er målrettet alle, der arbejder eller gerne vil arbejde professionelt med AI, såsom virksomhedsledere, ledere, udviklere og brugere af AI samt ansvarlige for legal, risk og compliance.
 

Deltagercertifikat
Du modtager bevis på
gennemført kursus

Fuld forplejning
Der vil blive serveret morgenmad,
frokost, kage og kaffe/the

Vores evalueringer er altid i top
- både i forhold til undervisernes
formidlingsevner og det faglige udbytte

Relateret indhold

Find et kursus, der matcher dit behov

Få et nemt overblik over alle kommende kurser

Kontakt os

PwC's Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC