Norge

Norge – dobbelt så bekymrede for truslen fra andre nationer

Ligesom i de forrige år har norske erhvervsfolk givet deres bidrag til PwC’s Cybercrime Survey 2018. 111 norske virksomhedsledere, it-chefer og specialister har deltaget i undersøgelsen, og når vi sammenligner henholdsvis de norske og de danske svar, så afviger billedet især ved trusselsaktører og hændelser. Dét, der specielt skiller sig ud, er truslen fra andre nationer, som de norske respondenter har angivet næsten dobbelt så ofte som de danske (NO: 67 %, DK: 34 %).

Den store bekymring i Norge for cybertrusler fra andre nationer er ikke ubegrundet. I den norske efterretningstjenestes risikovurdering ”Fokus 2018”14 beskrives det, at Norge i januar 2018 blev udsat for cyberspionage i sundhedssektoren. Her blev det offentliggjort, at hackere var trængt ind i et it-system på et sygehus i Helse Sør-Øst. I risikovurderingen beskrives det samtidig, at de alvorligste trusler mod Norge anses for at være digital efterretningsaktivitet fra aktører, der forsøger at indhente oplysninger om politiske og militære mål, samt industriel spionage, hvilket er afspejlet i de norske respondenters svar i PwC’s Cybercrime Survey 2018. Også det norske politis sikkerhedstjeneste (PST) nævner i deres årlige trusselsvurdering15, at virksomheder inden for den norske forsvars- og beredskabssektor, statsforvaltning, forskning og udvikling samt virksomheder med en kritisk infrastruktur betragtes som særligt udsatte mål for udenlandske efterretningstjenester. Politiets trusselsvurdering nævner desuden, at det forventes, at udenlandske efterretningstjenester vil forsøge at rekruttere norske enkeltpersoner som kilder og agenter for at få adgang til værdier inden for de mest sårbare norske virksomheder.

Det norske trusselsbillede afviger således ikke betydeligt fra det danske, da også Center for Cybersikkerhed i deres trusselsvurdering for maj 201816 vurderer truslen fra cyberspionage til at være meget høj. Forskellen kan dog ligge i, at Norge har været udsat for flere hændelser, hvilket kan medføre, at flere af de norske respondenter i PwC’s Cybercrime Survey 2018 har peget på truslen.

14 Etterretningstjenesten, 2018. Fokus 2018. Etterretningstjenestens vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.
15 Politiets Sikkerhetstjeneste, januar 2018. Trusselsvurdering.
16 Trusselsvurderingsenheden ved Center for Cybersikkerhed, maj 2018. Cybertruslen mod Danmark

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Direktør, Consulting, PwC Denmark

Tlf: +45 2811 1592

Jørgen Sørensen

Partner - Head of Data Factory, PwC Denmark

Tlf: 3945 3554

Christian Kjær

Partner, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 3945 3282

Følg PwC