Cybercrime Survey 2019

Hver gang der sker et ”teknologiskifte”, er der også behov for et ændret fokus på sikkerhed. Således har sikkerhed udviklet sig fra at være fysisk sikkerhed, i form af fx en aflåst dør til mainframen i kælderen, til it-sikkerhed med fokus på driftssikkerhed og adskillelse af kritiske server-applikationer over til en udbredt anvendelse af pc’er og mobiler i det daglige arbejde. I dag skal vi håndtere cybersikkerhed af høj kompleksitet, og risikoen for cybertrusler er større end nogensinde før. De gamle sikkerhedsprincipper er derfor ikke længere tilstrækkelige.

Download rapport Læs leder

Cybercrime Survey 2019 i tal

325 virksomhedsledere, it-chefer og specialister fra danske virksomheder har deltaget i PwC’s Cybercrime Survey 2019, hvor de har delt deres syn på positive udviklinger samt udfordringer for cyberkriminalitet i Danmark. De har således taget stilling til udviklingen i trusselsbilledet og har rapporteret, hvordan og i hvilket omfang de arbejder med udfordringerne.

Topledelsen har fået større fokus på cybertruslen

PwC’s Cybercrime Survey 2019 viser en stigning i antallet af respondenter, der angiver, at topledelsen i nogen eller i høj grad har fokus på balancen mellem cybertrusler og investeringer i cybersikkerhed. Udviklingen er undersøgt på tværs af sektorer, og der ses en tendens til, at det særligt er i den private sektor, at topledelsen har fokus på cybertruslen.

Bekymrer sig mere om cybertrusler i dag, end de gjorde for 12 måneder siden

Hver anden ser GDPR som en byrde

Den 25. maj 2018 trådte EU-persondataforordningen (GDPR) i kraft, og vi kan i 2019 se en tendens til, at virksomhederne for alvor er blevet opmærksomme på, at det er ressourcekrævende at efterleve de komplekse regler i forordningen.

50%

Mener, at GDPR har været en byrde for forretningen.

35%

Siger, at GDPR har krævet nye ansættelser.

GDPR er ikke en engangsøvelse eller et juridisk papirskjold. Det kan bedre betale sig at holde fokus på GDPR løbende, så man undgår større oprydningsprojekter, som tager tid.

Ansattes og insideres ubevidste handlinger udgør den største cybertrussel

Disse forhold udgør ifølge besvarelserne de største trusler mod virksomhederne i relation til cyber-/informationssikkerhed.

71%

Ansattes/insideres ubevidste handlinger

63%

Organiserede Kriminelle

41%

Hacktivister

Der er en hastig udvikling i antallet af avancerede cyberangreb mod virksomhederne med store økonomiske tab til følge. PwC anbefaler derfor, at der kommer mere fokus på investeringen i og implementeringen af sikkerhedsteknologier, der effektivt medvirker til at sikre virksomheden. Der er behov for, at teknologien hjælper medarbejderne med at forblive sikre.

Fokusinvesteringer i cybersikkerhed

Awarenesstræning topper listen over virksomhedernes højst prioriterede investeringer inden for cyber- og informationssikkerhed de næste 12 måneder.

Webinar: Aktuelle cybertrusler i Danmark

PwC's ekspert indenfor it-sikkerhed, Mads Nørgaard Madsen, gennemgår key findings fra PwC's Cybercrime Survey 2019.

Gæstetaler på webinaret er Troels Ørting, chef for Global Centre for Cybersecurity, World Economic Forum. Eksperterne vil zoome ind på seneste udvikling og de sikkerhedsudfordringer, dansk erhvervsliv slås med lige nu.

Varighed: 00:50:15

Bob Moritz, Global Chairman, previews PwC's 22nd CEO Survey

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Head of Consulting, Direktør, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Følg PwC