Topledelsen har fået større fokus på cybertruslen

PwC’s Cybercrime Survey 2019 viser en stigning i antallet af respondenter, der angiver, at topledelsen i nogen eller i høj grad har fokus på balancen mellem cybertrusler og investeringer i cybersikkerhed. Udviklingen er undersøgt på tværs af sektorer, og der ses en tendens til, at det særligt er i den private sektor, at topledelsen har fokus på cybertruslen.

Undersøgelsen understreger det grundlæggende behov, der er for afstemning af holdning og fokus mellem ledelsen og fagfolk. Det er nødvendigt, at ledelsen involveres i cybersikkerheden, da cybertrusler i dag kan få stor indvirkning på forretningen. Modsat har fagfolkene ligeledes brug for en klar retning og prioritering af de cybertiltag, som ledelsen vil finansiere.

Ser vi på undersøgelsens resultater fordelt mellem ledelse og fagfolk, ses der en tendens til, at det særligt er ledelsen, der bekymrer sig mere om cybertruslen. Blandt CxO’er5 svarer 65 %, at de bekymrer sig mere om cybertruslen i dag end for 12 måneder siden.

Blandt fagfolk6 er tallet lavere, idet 49 % her svarer, at de er mere bekymrede i dag. At det især er ledelsen, der bekymrer sig mere for cybertruslen, kan hænge sammen med, at ledelsens
fokus på balancen mellem cybertrusler og investeringer i cybersikkerhed er steget, og kan samtidig være med til at forklare de dedikerede budgetter.

Ser man nærmere på henholdsvis CxO-lagets og fagfolkenes bekymringer i relation til konsekvensen af en cyberhændelse, bekymrer de to grupper sig nogenlunde lige meget for, at kritiske systemer bliver utilgængelige i længere tid (CxO 65 % og fagfolk 68 %), at virksomheden mister personoplysninger (CxO 58 % og fagfolk 60 %), og at fortrolig information bliver kompromitteret eller stjålet (CxO 55 % og fagfolk 60 %).

Den største forskel mellem de to grupper ses dog ved, at særligt CxO’erne bekymrer sig for cyberhændelser, der resulterer i økonomisk tab (CxO 66 % og fagfolk 36 %) og cyberhændelser, der resulterer i, at virksomheden mister kunder (CxO 55 % og fagfolk 29%).

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Head of Consulting, Direktør, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Følg PwC