Danskere: Behov for politisk regulering af kunstig intelligens

Spørgeundersøgelse om danskernes holdning til kunstig intelligens

Hver anden dansker er bekymret for, at kunstig intelligens får negative konsekvenser for samfundet. Den yngste del af befolkningen er mest bekymret, mens danskerne over 56 år er mindst bekymrede. 

Får kunstig intelligens negative konsekvenser for samfundet?

Kun 23 % er enten enige eller meget enige i, at man bør stoppe udviklingen af og adgangen til kunstig intelligens, mens 34 % er uenige eller meget uenige i samme spørgsmål. 34 % forholder sig neutralt, mens 8 % svarer “ved ikke”.

Danskernes overordnede holdning til kunstig intelligens

34 % af danskerne har en positiv holdning til kunstig intelligens, mens henholdsvis 48 % og 18 % har en neutral og negativ holdning hertil. I aldersgruppen 18-34 år har 4 ud af 10 en positiv holdning, mens lidt færre danskere på 56+ år med 28 % mener det samme. I aldersgruppen 34-55 år har 36 % en positiv holdning.

Top 5 fordele ved kunstig intelligens

  1. Automatisere rutineopgaver i arbejdet og frigøre tid (64 %)
  2. Minimere menneskelige fejl i arbejdet og lave mere præcise analyser (51 %)
  3. Forbedre diagnosticering og behandling af sygdomme samt effektivisere arbejdsgange og processer (46 %)
  4. Reducere omkostninger i arbejdet gennem effektivisering af processer (45 %)
  5. Personlige assistenter, der kan planlægge din dag, huske deadlines, styre enheder i hjemmet, osv (39 %)

Top 5 ulemper ved kunstig intelligens

  1. Kriminelle handlinger f.eks. cyberangreb, misbrug af data eller krig (66 %)

  2. Misbrug af personlige data (64 %)

  3. Spredning af falske nyheder og propaganda, herunder udbredelsen af fortrolige og fejlagtige oplysning (63 %)

  4. Øget overvågning og mindre personlig frihed (52 %)

  5. Social isolation og ensomhed grundet mindre menneskelig interaktion (50 %)

Bør man stoppe udviklingen/udbredelsen af og adgangen til kunstig intelligens?

Om undersøgelsen

I samarbejde med Epinion har PwC analyseret 2.056 danskeres holdning til kunstig intelligens. Respondenterne udgør et repræsentativt udsnit af danskerne og består af 1.014 mænd og 1.042 kvinder. 28 % af respondenterne er mellem 18-34 år, 32 % er mellem 35-55 år, og 40 % er 56 år eller derover. Epinion har fra 10/5 2023 til 24/5 2023 indsamlet data.

Få indsigt i danskernes holdning til kunstig intelligens

Download hele rapporten her

Download her (PDF of 5.38mb)

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Head of Consulting, Direktør, København, PwC Denmark

2811 1592

E-mail

Følg PwC