Family Business Survey 2023

Danske familievirksomheder har store klimaambitioner – og langt størstedelen vil investere i forbedringer af digitale kapaciteter i de kommende år.

PwC's Family Business Survey 2023 er en global undersøgelse blandt centrale beslutningstagere i familievirksomheder. Formålet med undersøgelsen er at opnå en forståelse af, hvad familievirksomheder betragter som deres primære prioriteter og udfordringer i de kommende år. 2.043 respondenter fra 82 lande, herunder 36 danske respondenter, har bidraget til undersøgelsen.

Familievirksomheder har fokus på klima, men mange afsætter ikke ressourcer til ESG

Mange danske familievirksomheder har store ambitioner om at reducere deres CO2-aftryk inden for de næste to år. PwC’s Family Business Survey 2023 er det en topprioritet for hele 56 % af dem, hvilket er markant flere end på globalt plan. Trods det store fokus på klimahandling er der en begrænset tilslutning til investeringer og strategi på ESG-området blandt danske familievirksomheder. Selvom 69 % af har udpeget en ansvarlig for ESG-området, har kun 11 % af virksomhederne vedtaget og kommunikeret en ESG-strategi, og kun 17 % vurderer, at de i høj grad investerer ressourcer og tid på ESG-området.

“Det er positivt at flere familievirksomheder sætter ambitiøse mål for deres klima- og ESG-indsats, men det er afgørende at de har en tydelig og sammenhængende ESG-strategi for at opnå dem. Samtidig skal virksomhederne være villige til at afsætte de nødvendige ressourcer til området.”

Karina Hejlesen Jensen, Partner i Tax, PwC Denmark

Styrkelse af digitale færdigheder er en topprioritet de kommende to år

PwC’s Family Business Survey 2023 viser, at digitalisering er øverst på dagsordenen de kommende to år. En markant majoritet på 69 % (sammenlignet med 44 % globalt) har identificeret "forbedring af vores digitale kapacitet" som en topprioritet. 

Dog er det kun 31 % af de danske familievirksomheder (mod 42 % globalt), der mener, at de på nuværende tidspunkt har stærke digitale færdigheder. De danske familievirksomheder er derimod forandringsparate og klar til at tage imod nye digitale muligheder. Faktisk vurderer kun 3 % af de danske familievirksomheder, at der er modstand mod forandringer i deres virksomhed, sammenlignet med 32 % globalt.

Familievirksomheder står godt rustet til en tid med økonomisk usikkerhed

På trods af stor makroøkonomisk volatilitet og fortsatte udfordringer med inflationen, forventer 75 % af de danske familievirksomheder at øge deres omsætning i de kommende to år (i 2021 var tallet på 87 %). Undersøgelsen viser samtidig, at færre familievirksomheder forventer en hurtig og eksplosiv vækst, og denne tendens forventes at fortsætte i de kommende år. Mens 23 % af familievirksomhederne forventede hurtig vækst i 2021, er der ingen, der forventer dette i 2023.

 

Kunderne fylder mest på tillidsagendaen

Hele 81 % af de danske familievirksomheder anser tillid fra kunder som en af deres topprioriteter, mens medarbejdere og familiemedlemmer deler en 2. plads med 61 %. De danske familievirksomheder erkender dog, at der er plads til forbedring i tillidsforholdet mellem dem og deres kunder, idet blot 56 % af dem, der prioriterer kundernes tillid højest, føler sig fuldt ud betroet af deres kunder. Undersøgelsen viser også, at 44 % af de danske familievirksomheder i høj grad investerer tid og ressourcer i at forstå kundernes behov, mens 33 % svarer, at øget kundeloyalitet er en af deres top 5 prioriteringer.

 

Tillid er vigtig for både mennesker, organisationer og virksomheder for at kunne udvikle sig og skabe relationer. En virksomhed, der vækker tillid, vil alt andet lige være bedre til at skabe relationer med kunder, medarbejdere og sin omverden end en organisation eller virksomhed, der ikke vækker tillid.

Karina Hejlesen JensenPartner i Tax, PwC Denmark

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, EMEA & Family Business Leader, København, PwC Denmark

2465 5434

E-mail

Martin Esven

Director, Business Development, København, PwC Denmark

3945 3346

E-mail

Følg PwC