Skab værdi for din virksomhed gennem porteføljetilpasning

#
 • 17/11/23

En analyse fra PwC viser, at virksomheder, som anvender en proaktiv review-proces af deres selskaber/aktiviteter og tager stilling til frasalg, øger deres værdiskabelse. 

PwC’s globale analyse ’The power of portfolio renewal and the value in divestitures’, som er baseret på +2.500 respondenter og flere interviews med ledere og bestyrelsesmedlemmer, viser, at virksomheder øger deres værdiskabelse ved at foretage frasalg af selskaber/aktiviteter, som ikke længere passer i den samlede strategi. Analysen viser en medianstigning på 3,8 % i aktiekursen for virksomheder umiddelbart efter offentliggørelsen af et frasalg, og 25 % af disse virksomheder oplever en stigning på +10 %.

Formlen på succes

PwC’s analyse viser, at der er en meget høj sandsynlighed (99,5 %) for en positiv 'shareholder value', når en virksomhed kan demonstrere tre centrale egenskaber.

 1. Proaktivitet: En proaktiv tilgang til porteføljestyring forøger sandsynligheden for at levere et positivt afkast til aktionærerne med op til to gange. 
 2. Frasalg i DNA’et: Virksomheder, der har frasalg integreret i deres DNA, er toenhalv gange mere tilbøjelige til i sidste ende at gennemføre et frasalg. 
 3. Effektiv eksekvering af frasalg: Når først beslutningen om et frasalg er truffet, viser analysen, at en effektiv eksekvering har positiv indvirkning på ‘shareholder value’. Analysen viser altså en klar sammenhæng mellem den tidsmæssige udstrækning af eksekveringen og aktionærafkastet. 

Alligevel peger analysen på, at blot 14 % af virksomhederne opfylder disse egenskaber:

 • Kun 39 % af respondenterne rapporterer, at deres virksomhed har en struktureret review-proces på plads.
 • Virksomhederne forsøger ofte at løse problemerne i porteføljeselskaberne frem for at frasælge – hvilket i de fleste tilfælde fører til en uændret eller dårligere ‘shareholder value’. 57 % af respondenterne i analysen angiver, at det pågældende porteføljeselskabs ‘performance’ forværredes eller forblev den samme.
 • 75 % af respondenterne i analysen oplever forsinkelser i eksekveringen af et frasalg. At have de rette kompetencer ift. frasalg/separation - herunder fokus på styring af proces, fastholdelse af talent og begrænsning af ‘stranded cost’ - er vigtigt for at optimere værdiskabelse ved frasalg. 

Hvad afholder virksomhederne fra at foretage porteføljetilpasning?

Ikke alle virksomheder omfavner frasalg i deres strategi, og generelt opkøbes der i langt højere grad end der frasælges. Nye tal viser, at S&P 500-virksomheder opkøbte 4,4 gange så meget, som de frasolgte. Dette er en stigning fra 3,7 ift. den foregående femårsperiode. 

Men hvorfor overses værdien i porteføljetilpasning ved frasalg? Analysen peger bl.a. på:

 • Ledelsens incitaments- og kompensationsordninger kan motivere til at undgå frasalg.
 • Ledelsen kan have status quo-bias og en forandringsmodvilje.
 • Ledelsens frygt for signalværdien ved et frasalg - ‘loss of face’. 
 • Ledelsen kan have en overconfidence'-bias, som kan medføre, at man overvurderer sandsynligheden for en ‘turn around’ af en dårlig præsterende del af virksomheden.

Læs mere om, hvordan der kan skabes værdi ved frasalg i PwC’s rapport:

”The power of portfolio renewal and the value in divestitures”

Kontakt os

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, København, PwC Denmark

4075 6991

E-mail

Rasmus Uldal Thomsen

Partner, Strategy& Deals, København, PwC Denmark

2493 0444

E-mail

Følg PwC