Board Forum-kontakter

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3232
E-mail

Internationale regnskabs- og revisionsforhold, Børsnotering, IFRS, SEC, Sarbanes-Oxley-lovgivning, Interne kontroller, Køb og salg af virksomheder

Pharmabranchen, Luftfartsektoren, Energisektoren, Produktionsbranchen

Kim Füchsel
Managing Partner og direktør, København
Tlf: 3945 3216
E-mail

Revision, Regnskab, Skatteforhold, Virksomhedsstiftelse, Virksomhedsomlægning, Fusion, Børsnotering

Alle typer brancher i den private sektor

Lars Baungaard
Direktør og markedsleder, København
Tlf: 3945 3308
E-mail

Revision - herunder koncernrevision, Regnskab, ÅRL og IFRS, Skatteforhold - herunder optimering, Købs- og salgstransaktioner, Intern kontrol, Corporate Governance, Koncernomstrukturering, Børsnotering og -forhold, US-revision og -børsforhold

Alle brancher i den private sektor

Brian Christiansen
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 9080
E-mail

Revision, Intern revision, Corporate governance, CSR, Risk management

Alle brancher i den private sektor

Henrik Steffensen
Global IFRS-partner, København
Tlf: 3945 3214
E-mail

IFRS, Årsregnskabsloven, Selskabslovgivning, Bogføringsloven, Køb og salg af virksomheder, Off. regnskabsaflæggelse

Alle typer brancher i den private og offentlige sektor