Publikationer

Er din virksomhed og bestyrelse klar til den digitale transformation?

05/10/17

Bestyrelsen spiller en vigtig rolle, når det gælder virksomhedens digitale transformation.

Revisionsudvalgets fokus på skatteområdet

29/09/17

Skatteområdet kan være en stor udfordring for revisionsudvalget. De mange tekniske detaljer og kravene til en dybere forståelse for - og viden om - området er her centrale parametre.

Lønundersøgelsen 2018

20/09/17

Lønundersøgelsen og udviklingstendenserne heri kan anvendes af bestyrelser og andre til at sammenligne lønforhold på tværs af virksomheder.

Hvad bør bestyrelsen vide om droner?

06/09/17

Planlægger din virksomhed at investere i droner?

Bestyrelsens rolle i forhold til strukturering af ledelseslønpakken

28/08/17

En ledelseslønpakke er meget mere end blot et konkret beløb på papiret. Det er også et middel til fastholdelse, et centralt benchmark samt et vigtigt emne for virksomhedens shareholders.

Hvad bør bestyrelsen vide om robotics?

21/08/17

Flere og flere virksomheder har i dag et stort fokus på effektivitet og robotics - og de bruger robotter i mange andre sammenhænge end på fabrikker.

Når en del af din virksomhed ikke længere passer ind: Hvad bestyrelsen bør vide

07/08/17

Salget af en del af en virksomhed kan forbedre både effektivitet og omsætning, men det kan også være en udfordrende proces at gå igennem. Download publikationen og bliv inspireret.

Kan din bestyrelse styre virksomheden sikkert igennem en krise?

22/06/17

Mange virksomheder går igennem en krise ca. hvert 4-5 år. Ved at sætte fokus på krisestyring sammen med ledelsen kan bestyrelsen få en klar fornemmelse for, hvor der er mulige forbedringspunkter, samt hvordan man bør agere i en krisesituation.

Derfor bør din bestyrelse ændre fokus, når det gælder centrale risici

31/05/17

Det er ledelsens - og bestyrelsens - konkrete håndtering af risici, der afgør, om virksomheden vil opnå de fastsatte strategiske mål. Det er nemt nok for bestyrelser at fordybe sig i diskussioner om finansielle og compliance risici. Men det kan samtidig betyde, at bestyrelsen ikke i tilstrækkelig grad har fokus på de risici, der er virkelig kritiske for virksomheden.

Sådan kan din bestyrelse sikre, at risikostyringen er tæt forbundet med strategien

18/05/17

At få succes med enterprise risk management (ERM) sker ikke fra den ene dag til den anden. Ofte er ledelsen udfordret i forhold til at få skabt det helt rette set-up mellem risikostyringen og den overordnede virksomhedsstrategi.