Livet på børsen

Børsforhold

Vi har et indgående kendskab til reglerne på kapitalmarkedet og kan vejlede i forhold til forståelse af reglerne. Herunder hvilke krav der gælder på de forskellige markedspladser. 

I Danmark opererer Nasdaq to forskellige markedspladser, der hver især har udstedt regler for udstederne på markedspladsen: 

  • Nasdaq Copenhagen, reguleret marked

  • Nasdaq First North Growth Market Denmark, multilateral handelsfacilitet (SME Growth Market).

Derudover har flere danske selskaber valgt en notering på en udenlandsk markedsplads. Også her kan vi hjælpe med forståelse af markedspladsens regler, og har mulighed for at trække på vores udenlandske kolleger. De mest benyttede markedspladser er:

  • Nasdaq Stockholm, reguleret marked

  • Oslo Bors, Euronext, reguleret marked

  • Spotlight Stock Market, multilateral handelsfacilitet.

Uanset hvilken markedsplads udsteder er noteret på, skal de være opmærksomme på reglerne i kapitalmarkedsloven og markedsmisbrugsforordningen. 

Kapitalmarkedsloven regulerer blandt andet fristerne for offentliggørelse af finansielle rapporter, kravet om at årsrapporten skal udarbejdes i det fælles europæiske rapporteringsformat (ESEF), storaktionærreglerne og reglerne om overtagelsestilbud. 

Markedsmisbrugsforordningen regulerer blandt andet kravet om, at intern viden skal offentliggøres hurtigst muligt. Her er det relevant at være opmærksom på, hvornår oplysninger i finansielle rapporter udgør intern viden, og hvilken betydning det har for offentliggørelse af den finansielle rapport.

Vi kan hjælpe med forståelse af de to regelsæt, herunder:

  • Fristen for offentliggørelse af finansielle rapporter
  • Oplysningsforpligtelser (offentliggørelse af intern viden)

  • Ledende medarbejderes handler

  • Insiderlister

  • Storaktionærreglerne. 

Vi kan også vejlede om de øgede krav til årsrapporten for børsnoterede selskaber – se mere her.

Kontakt os

Allan Knudsen

Allan Knudsen

Partner, statsaut. revisor , PwC Denmark

Tlf: 3945 9255

Henrik Kurtmann

Henrik Kurtmann

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2497 5659

Henrik Steffensen

Henrik Steffensen

Partner, leder af Accounting Advisory Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Torben Jensen

Torben Jensen

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 2373 2228

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, EMEA & Family Business Leader, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Følg PwC