Forensic Data Analytics

Hvordan kan din virksomhed bearbejde den enorme mængde af data, så tal og fakta forvandles til brugbar information og strategisk indsigt?

De fleste virksomheder ved, at den stadigt stigende mængde af opsamlede data er et af virksomhedens vigtigste aktiver og kan være guld værd for at sikre fremtidig vækst og afdække såvel eksterne som interne risici. Men udfordringen er, hvordan din virksomhed bearbejder den enorme mængde af data, så tal og fakta forvandles til brugbar information og strategisk indsigt.

Hver femte i PwC’s seneste undersøgelse af global økonomisk kriminalitet forventer, at deres virksomhed – inden for de kommende to år – vil blive ramt af økonomisk kriminalitet.

En af de gennemgående problemstillinger, der fremhæves i undersøgelsen, er virksomhedernes manglende datakvalitet og et tilstrækkeligt kontrolmiljø, der kan opdage og forebygge økonomisk kriminalitet.

Men selv ikke gode interne kontroller kan fuldkommen eliminere risikoen for besvigelser, til gengæld vil svindel eller utilsigtet adfærd altid efterlade spor i virksomhedens data. Udfordringen er blot, hvordan disse data-spor findes, så svindlen afsløres og fremtidige risici afdækkes.

Fra data til information og indsigt

Hos PwC har vi erfarne specialister, der arbejder med data analytics, som kan give din virksomhed pålidelig og faktabaseret indsigt i data, der kan løse specifikke forretningsmæssige problemstillinger som understøtter dine forretningsmæssige beslutninger.

Vi hjælper bl.a. med

Præventive dataanalyser

... i forhold til besvigelser og anden økonomisk kriminalitet. Vi hjælper også, hvis skaden er sket. I samarbejde med vores forensic-eksperter gennemsøger vi data for bl.a. outliers og mønsterafvigelser for at finde indikatorer på besvigelser eller anden utilsigtet adfærd.

Kortlægning og analyse

... af virksomhedens processer, aktiviteter og brugeradfærd ud fra virksomhedens data – også kaldet Process Intelligence. Fakta, som eksempelvis tid, beløb eller andre relevante attributter, tilknyttes processer og aktiviteter for at give detaljeret indsigt i virksomhedens processer.

Håndtering af store datamængder, dataanalyser og rapportering

... til at understøtte arbejdet i virksomhedens interne revision ved til at give indsigt i data relateret til interne og eksterne risici. Vi hjælper også med generel finansrapportering.

Sådan hjælper vi dig

Med forebyggende tiltag

Ved at foretage analyser af din virksomheds data– eksempelvis ved løbende tests for afvigelser i transaktionsdata og ændringer af stamdata – kan vi hjælpe dig med at iværksætte konkrete initiativer til at mindske risici for svindel.

Hvis skaden er sket

Ved hjælp af forskellige tests og ved sammenligning af data er vores specialister i stand til at finde mønstre og identificere afvigelser i dine virksomhedsdata, som kan afdække hændelsesforløbet og dermed indsamle konkrete beviser.

Mistanke om svindel eller behov for at afdække dine risici?

I samarbejde med PwC forensics eksperter hjælper vores Data Analytics afdeling din virksomhed med at gennemgå de ofte store datamængder, så du får afdækket en eventuel mistanke om svindel eller får igangsat forebyggende tiltag mod fremtidig svindel og utilsigtet adfærd.

Hvorfor PwC?

Data og Analytics er kernen i alt, hvad vi gør som PwC.

Vi hjælper dig med at udnytte dine data til at skabe værdi for din virksomhed. Vi arbejder såvel lokalt som globalt, på tværs af brancher og kompetenceområder, hvor vi kan bidrage med indsigt fra vores store netværk af branche- og fagspecialister.

Kontakt os for at høre nærmere. Du finder vores kontaktdetaljer her på siden.

Kontakt os

Trine Vestengen Hopkins

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 5215 0003

Følg PwC