Data Analytics - datadrevet værdiskabelse

I PwC samarbejder vi med dig om at afdække og realisere det fulde potentiale i Data Analytics i din virksomhed. Det gør vi ved at definere den strategiske retning for brugen af data, ved at sikre tillid til dine data og -governance samt gennem avanceret analyse at skabe grundlaget for værdi og vækst i din forretning.

Alle områder i en virksomhed kan forbedres gennem smart brug af data og analyser. Mens mange virksomheder allerede råder over store mængder data, er udfordringen ofte at udnytte potentialet og skabe reel indsigt i disse data gennem en forretningsrelevant datastrategi, en høj grad af tillid til data samt den nødvendige datakvalitet og -kultur.

I kraft af vores solide erfaring med at løse de væsentlige forretningsudfordringer, vores kunder står over for, kombineret med vores viden og ekspertise inden for dataanalyse, kan vi hjælpe dig med at finde mulighederne og realisere potentialet i netop din virksomhed. Ved at omsætte data til konkret handling sikrer vi i samarbejde dig, at dine strategiske fokusområder bliver løftet gennem data - via analytics, arbejdsgange og mennesker.

Playback of this video is not currently available

1:35

Vejen til datadrevet værdiskabelse i din forretning

For at kunne omdanne dine data til forretningsrelevant viden og indsigt, bør du altid begynde med at udarbejde en strategi for, hvordan data skal bruges i din virksomhed til at optimere handlinger i fremtiden. Sammen med dig definerer vi en datastrategi, der understøtter både forretningsmodellen og den overordnede strategi - det er nemlig datastrategien, der er grundsøjlen for at skabe værdi med data analytics.

Læs mere

For at kunne træffe datadrevne beslutninger, der understøtter datastrategien, er det en forudsætning at have tillid til data. Og for at have tillid til data er det afgørende at have overblik over og styr på data. Vi hjælper dig med at skabe den rette data-arkitektur, den nødvendige kortlægning af data samt en datakultur og -governance, der understøtter tillid til kvaliteten af data.

Læs mere

Når du har den rette data-arkitektur, kultur og data governance på plads samt har tillid til kvaliteten af dine data, er det nu, at du kan begynde at analysere på disse og bruge data proaktivt i stedet for reaktivt. Vi hjælper dig med at forøge virksomhedens modenhedsniveau på den analytiske værdikurve ved brug af avancerede analyseværktøjer og -teknologier, fra descriptive til predictive analytics og via datavisualisering og kunstig intelligens.

Læs mere

Tomorrow’s audit, today - Morgendagens revision er digital

Eksemplerne på hvordan vi anvender en digital og innovativ tilgang til revision, der bidrager til bedre forretningsresultater hos vores kunder, er mange. Fordelene er tidsbesparelse, minimering af fejl og flaskehalse og bedre datadrevet indsigt i forretningen.

Læs mere om digital og datadrevet revision

PwC kan hjælpe dig med at realisere potentialet med data i din forretning

Hvordan kan du med udgangspunkt i jeres strategi bruge data som en strategisk ressource?

Når du har udformet en forretningsrelevant datastrategi, opbygget et solidt datagrundlag bestående af data af høj kvalitet samt integreret en veltilrettelagt data governance-model, kan du begynde arbejdet med at optimere virksomhedens infrastruktur, processer og systemer og sikre, at din virksomhed bliver datadrevet.

I PwC samarbejder vi med jer om at kunne anvende data som en strategisk ressource på tværs af hele forretningen - med udgangspunkt i jeres strategi.

I PwC arbejder vi datadrevet i alle dele af vores forretning og på tværs af alle vores ydelsesområder. Det gælder både inden for revision, skat og rådgivning, hvor vi udnytter de store muligheder, der ligger i Data Analytics, for at kunne levere nye og værdiskabende indsigter og ydelser til vores kunder,

Rasmus Friis Jørgensen, Partner, direktør for Assurance i Top Tier, PwC

Kontakt os

Rasmus Friis Jørgensen

Rasmus Friis Jørgensen

Direktør og leder af revisionsforretningen, PwC Denmark

Tlf: 3945 3223

Følg PwC