Forebyggelse af besvigelser

Har du overblik over risikoen for besvigelser i din virksomhed, og er virksomhedens fraud management og anti-fraud politikker klare? Oftest resulterer besvigelser i direkte økonomiske tab for virksomheden, men besvigelser medfører også et indirekte tab, fx i form af en negativ påvirkning på virksomhedens omdømme, medarbejdernes arbejdsmoral mv.

Forebyggelse af besvigelser kræver ressourcer og omkostninger, men alternativet kan vise sig betydeligt værre.

Klæd din virksomhed godt på mod besvigelser

PwC’s forensic specialister kan hjælpe med at forebygge besvigelser i din virksomhed, så du kan fokusere på virksomhedens fremadrettede succes. Da forebyggelse kan være en vidtrækkende proces afhængig af virksomheden, kan PwC’s forensic specialister hjælpe med flere stadier, bl.a.

  • Risikovurdering, herunder kortlægning af din virksomheds væsentligste risikoområder
  • Etablering af interne kontroller til afdækning af identificerede risici for besvigelser
  • Monitorering af implementerede kontrolforanstaltninger
  • Assistance ved udarbejdelse af interne retningslinjer/vejledninger, herunder code of conduct, anti-fraud politikker, fraud response plan mv.
  • Whistleblower, assistance med etablering af ordning
  • Udførelse af uanmeldte kontrolbesøg med henblik på identifikation af væsentlige besvigelses risici og/eller besvigelser
  • Test af undersøgelsesberedskab, herunder it-beredskab
  • Træning og undervisning

Skræddersyet træningsprogram efter dine behov

Træning og undervisning er et effektivt middel til at forebygge besvigelser i din virksomhed. Giv dine ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere træning og undervisning i jeres anti-fraud politikker, trends inden for virksomhedskriminalitet, værktøjer til identifikation af ofte forekommende tilfælde og håndtering heraf mv. Vores forensic specialister kan hjælpe dig med at udvikle et skræddersyet træningsprogram efter dine behov.

Sådan hjælper vi dig

Book et uforpligtende møde med vores specialister, og få en snak om din virksomheds behov inden for forebyggelse af besvigelser.

Kontakt os

Henrik Jensen

Partner, Risk Assurance Services

Tlf: 3945 9218

Troels Majlund Harder

Director, Risk Assurance Services

Tlf: 3945 3632

Følg PwC