Data Compliance

Få hjælp til at sikre at I er compliant med gældende lovgivning, regler og krav fra jeres kunder og samarbejdspartnere

Nye regler og krav gør det stadigt mere komplekst at sikre, at I håndterer data korrekt og forsvarligt, så I til enhver tid lever op til de gældende lovkrav, regler og standarder. Ikke mindst EU-persondataforordningen har skærpet kravene til, hvordan danske virksomheder håndterer deres kunders, medarbejderes og samarbejdspartneres personlige data. Men nye lovkrav inden for fx CSR, internationalisering og den øgede brug af nye teknologier i virksomheden betyder, at data compliance ikke blot er et spørgsmål om at overholde GDPR-lovgivningen, men griber ind i alle dele af forretningen, hvor I håndterer kritiske data. Som for eksempel overholdelsen af IP-lovgivningen.

Konsekvenserne af ikke at være data compliant kan være alvorlige. Både fordi den manglende compliance kan udløse betydelige bøder til jer, og fordi jeres image kan lide skade, hvis kunder og samarbejdspartnere mister tilliden til, at I behandler deres data forsvarligt. En sikkerhedslæk eller forkert eller mangelfuld omgang med data kan blive en dyr affære. Omvendt er god data compliance et stærkt konkurrenceparameter, som det kan betale sig at investere aktivt i.

Vi arbejder ud fra en gennemprøvet model, der kommer omkring alle faser af compliance-arbejdet, fra styring og dokumentation over implementering og holdningsbearbejdning. Det er vores erfaring, at den giver et solidt udgangspunkt for det videre arbejde med data compliance, hvor alle risikofaktorer er vurderet og integreret, og hvor der skabes sammenhæng mellem hver fase.

Vi er et full-service hus med høj faglighed og en stærk tradition for kvalitetssikring. Det gør os til jeres kvalificerede sparringspartner hele vejen gennem compliance-arbejdet der sikrer, at I undgår ubehagelige overraskelser, og at kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere fortsat kan have fuld tillid til den måde, I behandler deres data på.

Hos PwC kan vi hjælpe jer, der oplever mange og komplekse krav om compliance, og har brug for overblik over, hvordan I håndterer kritiske data i dag. Vi sikrer, at I får et grundigt review af jeres igangværende arbejde med compliance, så I får kortlagt eventuelle mangler i jeres datahåndtering og ved, hvor I skal sætte ind for at lukke hullerne. Læs mere om data håndtering under PwC's data factory.

De fire trin i compliance-cyklus

Forventet Compliance

 • Lovoverblik
 • Målfastlæggelse 
 • Risikostyring

 

Specificeret Compliance

 • Politik
 • Retningslinier
 • Processer
   

Implementeret Compliance

 • Uddannelse
 • Forretningsgange
 • IT systemer & Data Management
   

Efterlevet Compliance

 • Adfærd
 • Kontroller
 • Audit
   

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Head of Consulting, Direktør, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Jørgen Sørensen

Partner, Head of Data Factory & Responsible AI, PwC Denmark

Tlf: 2494 5254

Følg PwC