Kvalitetssikring og testmanagement

Opnår I de forventede gevinster i jeres projektprocesser? Og er jeres it-leverance af den aftalte og ønskede kvalitet? Hos PwC strukturerer og varetager vi kvalitetssikring og test fra start af projekter af alle størrelser, til idriftsættelse af leverancer, så jeres projekter hele tiden er i fremdrift.

Vi kan både rådgive om og bistå i en aktiv sikring og strukturering af test- og kvalitetssikring i interne projekter, såvel som projekter, hvor en ekstern leverandør leverer en it-løsning til jeres  virksomhed. 

Vores erfarne team tæller folk med kompetencer som fx: Advanced Test Manager Certificering(ISTQB) og Certified Information Security System Specialist(CISSP), Offensive Security Certified Professional(OSCP), Global Information Assurance Certification (GIAC), ISO 27001 Lead Implementer, og de står klar til at hjælpe jer, bl.a. ved besvarelse af følgende spørgsmål:

 • Opnår din virksomhed de forventede og ønskede forretningsmæssige gevinster af jeres it-projekter?
 • Er kvalitetssikring og test af interne eller eksterne leverancer i jeres it-projekter tilstrækkelig, og ledet af en kompetent testmanager?
 • Opnår virksomheden de forventede og ønskede forretningsmæssige gevinster af jeres it-projekters leverancer?
 • Er virksomhedens slutbrugere af leverede interne eller eksterne løsninger tilfredse med kvaliteten af disse løsninger?
 • Er it-sikkerheden tænkt ind i de løsninger der skal implementeres?

PwC kan være med til at sikre, at din virksomhed får størst mulig sikkerhed for, at der i sidste ende leveres en tilfredsstillende løsning til jeres slutbrugere, som ofte er afhængige af høj kvalitet i de løsninger, de bruger i deres daglige arbejde.

Hvad er kvalitetssikring og test - og hvilken værdi skaber det for din virksomhed?

Kvalitetssikring og test i projekter har som primært mål at sikre, at projektets leverancer er af den aftalte og ønskede kvalitet, samt at det igennem projektprocessen er synligt, om de forventede gevinster kan opnås i den mængde og kvalitet, der er stillet i udsigt.

I sidste ende er resultatet af gennemførelse af kvalitetssikring og test i programmer og projekter, typisk en testresultatrapport, der er med til at give en styregruppe/virksomhed mulighed for at tage beslutninger på et veloplyst grundlag om de næste skridt.

PwC anser desuden test og kvalitetssikring, som værdiskabende på flere niveauer:

Struktureret test Jo større fokus på strukturering af kvalitetssikring og test i projekter, desto mindre sandsynlighed for fordyrende udskydelser af alle typer projekter.      
Risikobaseret test

Jo større fokus på risikobaseret kvalitetssikring og test, desto større forudsigelighed i projektprocessen og ikke mindst i kvaliteten af leverancer

Desuden er risikoprioritering sædvanligvis med til at sikre det rette fokus i testaktiviteter, samt at der ikke bruges unødig tid på fokuseret test af forretningsområder, der ikke har virksomhedens prioritering

     
Videnoverdragelse til deltagere i testaktiviteter Jo mere fokus på involvering af fx slutbrugere i projekters testaktiviteter, jo bedre forberedte er disse ressourcer på ibrugtagning af leverancer      

Hos PwC ved vi, at effekten af gennemførelse af kvalitetssikring og test er essentielt for virksomhedens mulighed for at få succes med ibrugtagning af leverancer, og vi arbejder derfor efter strategien, at:

Applied Software Measurement

Kompetent rådgivning til dig og dit team

Hos PwC står vi klar til at understøtte og lede testprocessen af it-systemer i jeres projekter, og vi skræddersyer vores tests med øje for den unikke it-løsning i netop jeres virksomhed eller organisation. Vi har erfaring med at levere ydelser inden for testmanagement, både for projekter gennemført efter traditionelle vandfaldsprojektmetoder, iterative projektmetoder, samt ikke mindst agile projektmetoder.

Derudover kan vi bidrage med viden om og rådgivning relateret til:

 • Vurdering og sikring af, om jeres leverandør af it-løsninger agerer efter og følger best practice for kvalitetssikring af leverancer 
 • Test af it-sikkerhedsrelaterede aspekter af en it-leverance. Baseret på vores brede erfaring med it-sikkerhed arbejder vi også med test af it-sikkerheden både i forbindelse med testmanagement samt testrådgivning.

Læs mere om, hvordan vi kan understøtte en succesfuld test-proces hos jer nedenfor.

Jo tidligere i en udviklingsproces fejl og mangler erkendes, jo billigere er det for virksomheden at rette og ikke mindst imødegå disse.

Capers Jones: Applied Software Measurement: Global analysis of productivity and quality

Vores kvalitetssikrings- og testservices dækker en række områder

PwC’s kompetencer inden for kvalitetssikring og test er baseret på vores brede viden og erfaringsgrundlag fra en lang række it-projektleverancer, hvor vi enten har varetaget testmanager-rollen eller været rådgivere.

Vores erfaringer er indsamlet i vores arbejde for større eller mindre virksomheder fra både den private og den offentlige sektor.

Vi har således bred erfaring på en række testmanager-områder:

 • Hvad ønsker virksomheden på højt niveau at opnå ved gennemførelse af kvalitetssikring og test, og hvordan?

 • Opbygning af et internt testkompetence-center, der løbende kan teste interne eller eksterne leverancer
 • Facilitering af videnopbygning samt kompetenceløft på testområdet til udvalgte interne ressourcer i virksomheden, fx som en del af større transformationsprogrammer/-projekter.

 • Sparring og rådgivning ved kunders dokumentation af krav til test i interne samt eksterne projekter (udbuds- eller anden tilsvarende dokumentation)

 • Fysisk varetagelse af testmanager-rollen igennem programmer eller projekter af alle størrelser:

Gennemført efter alle tidens benyttede projektmetoder: Vandfalds-, agile-, iterative programmer eller projekter

 • Rådgivning om eller varetagelse af testområder som fx:

Planlægning, forberedelse og gennemførelse af kundens egen test af leverandørers it-leverancer, som fx: Accepttest og slutbrugeraccepttest

 • Facilitering af hele eller dele af kvalitetssikringsprocessen, så virksomhedens interne ressourcer bliver i stand til at gennemføre brugeraccepttest af interne samt eksterne projektleverancer 
 • Automatisering af test-gentagne testaktiviteter som fx Regressionstest, gennem brug af et anerkendt testautomatiseringsværktøj
 • Gennemførelse af Performancetest

Sparring og rådgivning ved kunders dokumentation af krav til test af it-sikkerhedsområder i projekter, som fx:

 • GDPR
  • Test af beskyttelse af personhenførbare data, i henhold til dataklassificering
 • Løsningsarkitektur
  • Test af om leverandørers løsningsarkitektur lever op til tidens standarder for it-sikkerhed
 • It-sikkerhedsreview
  • Gennemførelse af fysisk it-sikkerhedsreview
 • Sikkerhedstest
  • Fysisk gennemførelse af it-sikkerheds- og penetrationstest

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Head of Consulting, Direktør, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Jørgen Sørensen

Partner, Head of Data Factory & Responsible AI, PwC Denmark

Tlf: 2494 5254

Følg PwC