Strategi & Transformation

Forløs jeres digitale potentiale med fokus på at balancere sikkerhedsrisici og muligheder.

Mange virksomheder anvender nye teknologier til at udvikle nye produkter, serviceydelser, eller måder at drive forretning på. De tager dog ikke altid højde for den voksende cybersikkerhedstrussel, der kan påvirke deres systemer efter de er implementerede.

Med afsæt i vores kompetencer inden for strategi og transformation kan vi hjælpe vores kunder med at vurdere, styre, udarbejde og transformere deres cybersikkerhedsplan.

Vi samarbejder med virksomheder om at vurdere deres sikkerhedsmiljø og forstå, hvilke primære risici de står over for. Vi bidrager med at transformere deres kompetencer inden for cybersikkerhed, med at sikre og forenkle deres compliance indsats, og skabe tillid hos deres interessenter.

Vurdering af udgangspunktet

Med udgangspunkt i en vurdering, der er tilpasset jeres behov, bedømmer vi, hvordan I håndterer cybersikkerhedsrisici og jeres modenhedsgrad.

Hjælp til overholdelse af lovgivningen

Vi samarbejder med jer om at sikre, at I overholder gældende lovgivning og sikrer, at I får de nødvendige drivere og programmer på plads, så I også fremover kan opretholde en cybersikkerhedsplan, der overholder lovgivningen.

Transformering af sikkerhedsplan

I samarbejde med interessenter i hele virksomheden kan PwC bidrage til at transformere en cybersikkerhedsplan, så den fokuserer på en proaktiv styring af jeres risici.

 

 

Kultur og forståelse

Vi har stor erfaring med at arbejde tæt sammen med virksomheder inden for alle brancher om at vurdere cybersikkerhedskulturen i hele organisationen. Sammen definerer vi, hvor jeres fremtidige sikkerhedsniveau bør ligge, og hvad jeres forventede sikkerhedsadfærd bør være, og bidrager med praktiske anbefalinger og parametre samt en road-map over de vigtigste indgreb i sikkerhedskulturen hen over en periode på 1-3 år.

Drift og opretholdelse

PwC kan identificere metoder til den fremtidige drift og opretholdelse af en sikkerhedsplan der balancerer risici og trusler, med at udarbejde væsentlige nøgleindikatorer og rapportering, og med at udvikle metoder til at måle status på udviklingen af jeres sikkerhedsplan.

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Head of Consulting, Direktør, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Jørgen Sørensen

Partner, Head of Data Factory & Responsible AI, PwC Denmark

Tlf: 2494 5254

Følg PwC