CISO-services: Få styrket sikkerhedsfunktionen i din virksomhed

I takt med at trusselsbilledet ændrer sig, stiger også behovet for og kravene til din virksomheds cyber- og informationssikkerhed − bl.a. på grund af digitalisering af forretningsgange, anvendelse af ny teknologi samt øgede krav fra myndigheder og kunder.

Det er derfor vigtigt at vurdere, om din virksomhed har behov for at styrke sikkerhedsfunktionen eller for at etablere en dedikeret sikkerhedsfunktion.

Vi kan hjælpe med både optimering og transformering af din virksomheds eksisterende sikkerhedsfunktion samt varetagelse af alle eller dele af sikkerhedsfunktionens opgaver.

Med vores CISO-services får din virksomhed adgang til erfarne specialister inden for cybersikkerhed. I opnår fleksibilitet i forhold til ressourcer, så de rigtige kompetencer allokeres til opgaverne, når opgaverne skal løses − hvilket gør forretningen mere rentabel.

Optimering og transformering af sikkerhedsfunktionen

Vi hjælper din virksomhed med at få størst værdi ud af sikkerheden − set i forhold til den forretningsmæssige strategi, risikoappetitten og sikkerhedsbudgettet.

Ønsker du at vide, om din virksomheds sikkerhedsniveau er tilstrækkeligt højt, kan vi tilbyde en gennemgang og vurdering af virksomhedens eksisterende sikkerhedsfunktion med fokus på:

 • cyberstrategiens sammenhæng med forretningsstrategien
 • cyberrisikoprofil
 • organisering og kompetencebehov
 • budget i forhold til det forventede sikkerhedsniveau
 • modenhed af det eksisterende sikkerhedsniveau
 • cyberparathed.

Vi dokumenterer resultaterne af vores gennemgang og vurdering i en rapport samt en handlingsplan med anbefalinger til optimering og/eller transformering af din virksomheds sikkerhedsfunktion og opgaver. Handlingsplanen præsenterer og gennemgår vi sammen med jer.

Varetagelse af sikkerhedsfunktionens opgaver

Vi kan hjælpe din virksomhed med at sikre effektiv og vellykket etablering, drift og udvikling af sikkerhedsfunktionen − enten ved fuld varetagelse af alle opgaver eller ved varetagelse af og rådgivning om enkelte opgaver/specialistopgaver. Ønsker din virksomhed en økonomisk gennemskuelig og effektiv varetagelse af sikkerheden, er PwC den rette samarbejdspartner:

 • Din virksomhed sikres et tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau, der er tilpasset virksomhedens behov, risikoappetit og budget.
 • Vi stiller vores erfarne sikkerhedsressourcer til rådighed, når der er brug for det − til en fast aftalt pris, så omkostningerne kendes på forhånd.

Vores services er inddelt i følgende kategorier:

 • Varetagelse af rollen som sikkerhedschef – CISO-as-a-Service
 • Co-sourcing af sikkerhedsfunktionens opgaver, fx:
 • Sikkerhedsstyring, jf. international standard
 • Overholdelse af sikkerhedsregler og -lovgivning
 • Analyse af og rapportering om cyberrisici
 • Cyberberedskab
 • Sikkerhedsgennemgang
 • Vurdering af sikkerhedsarkitektur
 • Løbende sikkerhedstest 
 • Vurdering af leverandør
 • Cyber incident respons
 • Brugerstyring – Identity Access Management/Access Governance
 • Trusselsovervågning og -vurdering.

Kontakt os

Ønsker du mere information om mulighederne for lige netop din virksomhed, er du altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde. 

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Head of Consulting, Direktør, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Jørgen Sørensen

Partner, Head of Data Factory & Responsible AI, PwC Denmark

Tlf: 2494 5254

Følg PwC